Már több mint ezer magyar “pszichológus” tett hitet a genderideológia mellett!


Hatalmas port vert fel egy olyan mesekönyv, amely nagyon eltér a szokásostól. A folyamatosan „fejlődő” amerikai „kultúrkör” legújabb mesefelfogást tükröző, a tradicionális európai meséket „aktualizáló” kötetről kialakult szakmai vita is elgondolkoztató, nem is beszélve a politikairól. De vajon hol vannak a szakemberek?

Egy szexuális perverziók propagálásával foglalkozó egyesület egy olyan mesekönyvet jelentetett meg, amelyben a hagyományos mesehősök a manapság trendszerűen érzékenyítés tárgyaként szereplő kisebbségi csoportok képviselői. Ezek a „mesék” annyiban különböznek a hagyományos meséktől, hogy nem az azokban szokásos, tipikus és pozitív társadalmi szerepek és személyiségtulajdonságok átélését és személyiségbe építését támogatják, hanem azt, hogy a gyermek saját magát különlegesnek, atipikusnak és elnyomottnak identifikálhassa.

Ezek a mesék már első közelítésben is azt a célt szolgálják, hogy a gyermek a közösséget és a társadalmat elnyomókra és elnyomottakra ossza és magát automatikusan az elnyomott csoportba helyezze be.

Ez az elképzelés az emberi személyiségfejlődés teljes és természetesen szándékos félreértésén alapul. Ráadásul nem csak empátiára képtelen embereket nevel, hanem a kirekesztést és a gyűlöletet a személyiség legmélyebb rétegébe ágyazza be. A gyerekeknek ugyanis azt tanítja, hogy külső normalitás nem létezik és a „különbözés”, az egyediség, a másság a normalitás. Egyedüli értékként az egyediséget, a saját magunkra koncentrálást ismeri el. Egoistákat, individualistákat nevel, akik csak valamivel szemben képesek identifikálni magukat.

Tulajdonképpen social justice warrior (SJW) képzésről van szó, amelyet óvodás gyerekeken „követnek el”.

Annak, hogy a szexualitásnak, mint viselkedési mintának a bevezetése ebben a korcsoportban mennyire releváns, csak a pedofílek és szexuális szadisták a megmondhatói. Ez a felfogás szexuális tárggyá teszi a gyerekeket, nem segíti, hogy értelmesen viszonyuljanak a biológiai nemükhöz. De persze nem is ez a cél, hiszen genderideológiáról van szó. Az ember testi és lelki felnövekedése során “belakja” a testét, a biológiai lehetőségeit.

A genderideológia és úgy látszik ezernyi pszichológus célja is az, hogy becsapja a gyerekeket a testükkel, a biológiai adottságaikkal kapcsolatban.

Ez az elképzelés már kisgyermekkorban a liberális emberképnek megfelelően akarja formálni a gyerekeket, kihagyva az emberi személyiségfejlődés önreflexív szakaszait, az empátiára ébredés korszakát, amikor a gyermek másokban is felfedezi ugyanazokat az érzelmeket és gondolatokat, szándékokat, mint amelyeket megtapasztal saját magában. Az idegennel, a nem normálissal, a “mássággal” való találkozás és az azzal való együttélés elsajátítása sokkal későbbi és sokkal hosszabb, komplexebb folyamat, mint ahogy ezt ezek a “pszichológusok” ideológiai alapon állítják.

Minden kultúra célja az, hogy a gyerek egy adott normalitásból kiindulva és annak normarendszeréből tanulja meg kezelni, megérteni, és ha az lehetséges, elfogadni a normalitáson kívülit.

Állítólagos pszichológusok egy Bagdy Emőkét támadó, a szakmai véleményétől elhatárolódó nyilatkozatot hoztak nyilvánosságra, amelyet már állítólag már 1000 állítólagos “pszichológus” írt alá.

A baj az, hogy a nyilatkozat szerzői annyira ostobák, hogy képtelenek voltak egy legalább alapszinten szakmainak látszó szöveget írni, csupán a genderideológia primitív fogalmait próbálják meg pszichológiai szakkifejezéseknek eladni. Idézetek következnek a szövegükből:

A könyv olyan karaktereket jelenít meg, akik nem vagy nagyon ritkán szerepelnek mesékben, így a kötet mind az érintett csoportok, mind a többségi társadalom tagjainak fontos üzenetet hordoz.

Ugyanakkor számtalan kutatás bizonyítja, hogy az el-nem-fogadottság és a kirekesztő környezet hatására a társadalom többségétől különböző emberek komoly szorongást és krízist élnek át (Lick, Durso és Johnson, 2013), mely elidegeníti őket a többségtől, így hozva létre egy megosztott társadalmat (Hopkins és Blackwood, 2011).

Továbbá, az előítéletesség és az azt elfogadó közeg semlegessége az adott csoport dehumanizálásához és teljes kirekesztéséhez vezethet (Haslam és Loughnan, 2012), míg ahogy a szociálpszichológiai kutatások 70 éve folyamatosan bizonyítják, a tőlünk különböző emberekkel való találkozás – főleg, ha pozitív színben tűnnek fel előttünk – növeli a másik csoport tagjainak elfogadását (Pettigrew és Tropp, 2006).

Ez az őrület rajzban kifejezve.

A könyv ezek alapján kiváló érzékenyítő eszköz lehet a gyermekeknek, hiszen az ő nyelvükön mesél olyan emberekről akik velünk élnek, de nem feltétlenül találkoznak velük a mindennapokban.

Fontosnak tartjuk a fogalmak helyes használatát, például a nemi identitás (megélt társadalmi nem, mely megegyezhet a biológiai nemmel) és a szexuális orientáció (szexuális és/vagy romantikus vonzalom) közötti különbségtételt.

Emellett elhatárolódunk minden olyan pszichológus, így Bagdy Emőke nyilatkozatától is, amelyek szakmaiatlan és a tudomány mai álláspontjával ellentétes tartalmú állításokat tartalmaznak, és amelyek várható hatása a gyűlöletkeltés és a társadalmi kirekesztés fokozása.

A pszichológia kutatási eredményeire támaszkodva feltételezhetjük, hogy mind a könyvben megjelenő csoport tagjaira, mind a többségi társadalomhoz tartozó gyerekekre gyakorolt hatásán keresztül, a könyv megjelenése hozzásegíthet egy elfogadóbb, békésebb és egyenlőbb társadalomhoz, hogy egyszer ne csak meseország lehessen mindenkié.

Kiemelném ezt a részt mégegyszer:

megélt társadalmi nem, mely megegyezhet a biológiai nemmel

Tehát a biológia nem ezek szerint még csak nem is tájékoztató jellegű. Elmebetegekkel van dolgunk, nem gyógyítókkal.

Az aláhúzott fogalmakat és még sok másikat is genderideológiai értelemben használnak a szöveg megfogalmazói, egy elvileg pszichológiai szövegben. Ezt magát pszichológusnak tartó komoly szakember nem írhatta alá. Vagy ha igen, akkor számtalan képzőhelyen már nem pszichológus, hanem genderológus képzés folyik.

Egészen elképesztő, hogy ezek az emberek egyáltalán diplomát kaphattak. Az egészből süt a természettudományos és a tudományfilozófiai képzetlenség mellett a „tudományos liberalizmus” dogmaszerű, gondolkodást nélkülöző, bigott sulykolása.

Egy normális világban az ember a saját csoportjában, kultúrájában sajátítja el az empátia alapjait, amelyen bármilyen elfogadás alapulhat. A társadalom és mindenfajta racionális közösség megszűnését jelentené, ha minden kisebbségként definiált devianciát úgy kellene kezelni, mintha az racionális normalitás lenne.

A pszichológia ugyanis tudtommal nem az alapvető emberi jogok liberálisok által kitalált és abszolutizált változatának kikényszerítésére szolgál, hanem egyéni személyiségproblémák és sorsproblémák kezelésére.

A pszichológus dolga nem az, hogy megerősítse a normalitáshoz alkalmazkodni képtelen személyiségkonstrukciók önértékét, hanem az, hogy az egyénnek segítsen a normalitáshoz alkalmazkodva élni. A normalitáson kívüli személy számára feladat a normalitáshoz való alkalmazkodás, mind a törvényeket, mind pedig az emberek közötti szokásos határokat meg kell tartania. A deviáns személyek számára, ahogy minden normális ember számára is, feladat és a személyiségfejlődés legfontosabb eleme minden életkorban, hogy viselkedéseivel, interakcióival kivívja embertársai személyes megbecsülését. Kétségtelen tény, hogy ez a homoszexuálisok, szexuális perverzek, és egyéb deviánsok számára sokkal nehezebb feladat.

De csak a nagyon hülye liberálisok gondolják azt, hogy a világ szükségszerűen teljesen igazságos és minden ember tökéletesen egyenlő lehet, minden tulajdonságában és minden személyes élményében. A pszichológusok dolga az egyén gyógyítása és nem a társadalom normalitás definíciójának megváltoztatása és az egyén környezetének erőszakos deformálása.

Arról nem is beszélve, hogy a genderideológia teljes egészében fel akarja rúgni azokat a kulturális szabályokat, ahogy a szexualitást kezeljük. Biztos nem kezeltük és kezeljük tökéletesen, de a „szexuális forradalom” totális kudarca után biztos nem a haladárokra és főleg nem ezekre a pszichológusokra akarjuk bízni mi normális emberek, a gyermekeink nevelését.

Továbbá minden külön értesítés helyett megjegyezném, hogy az aláírok bő kilencven százaléka a neve alapján nő, vagy a szülei legalábbis női nevet adtak nekik.


A szerző: Paranoid Android

Élek, ami egy droidtól szép. Remélek, ami optimizmusra vall, viszont idegen a karakteremtől. A jól kompenzált paranoia előny.

Ez is érdekelhet

A gáz ingyé’ van, ingyé’ is vót, csak a zOrbán aggya soké’!

  A Kedves Olvasó látott már földgázt? Legfeljebb szagolt, de akkor meg honnan tudja, hogy az …

60 hozzászólás

 1. Érdemes lenne a nevüket nyilvánosságra hozni,hogy azon emberek,AKIK nem akarnak ilyen pszichológóst, el tudják kerülni nem túl áldásos ténykedésüket. A b.zik,meg csak bátran kezeltessék magukat ezekkel.

 2. Úgy látszik nagy baj van az egyetemi képzéssel is. Oda már évtizedekkel ezelőtt bevitték a szélsőliberalizmust. Persze ehhez a háttérhatalomnak és legfőbb szervezetüknek a szabadkőműveseknek semmi köze nincs.

 3. Ezeknek a gender pszhiologusoknak pszhiaterre van szugsege mert mind bolondok !!! El kell tiltani a gyerekektol ezeket a rohadek undoritto “” psshiatereket””

  • csakafidesz

   Nem. Ezeknek a gender-szakosoknak alapos verésre van szükségük. Addig kell ütni őket amíg mozognak. Máskép nem lehet megszabadulni tőlük.

 4. És pszichológushoz még egyik se fordult? Hát, úgy “könnyű” lehet!

 5. Listát krünk róluk!

  Ezek a gyermekintézményeknek a közelébe se kerüljenek!!!!!!

  Le kell menteni a nevüket!

  • Nem is olyan régen olvastam, hogy a Brazil őserdő egyik eddig még ismeretlen részén egy újabb közösséget fedeztek fel. Ezekben a közösségekben többnyire ruhátlanul élnek az emberek születésük kezdete óta!

   Sem kormányok, sem pártok, sem politikusok és meglepő módon a gendertannal és az emberi pszihével foglalkozó szakemberek sem terrorizálják az ott élőket!

   Talán jobb lenne, ha továbbra is rábíznák a szülőkre, hogy befolyásolás nélkül élhessék a felnövekvő gyerekek az életüket!
   Ha évezredeken keresztül működött, továbbra is zökkenő mentesen fog.
   Az okvetetlenkedő okostojásoknak meg mutassuk meg, hogy hol a helyük!!!

   • Nem tudom kihagyni a viccet: Az okvetetlenkedő okostojás kezelésre ment egy valódi pszichológushoz, akitől a beszélgetés végén megkérdezi, hogy doktor úr, elmehetek? A válasz rövid: nem, mert elmebeteg.
    Nos ha a mai pszichológusok nem politizálnának, hanem a szakmájukat teljesítenék, kevesebb lenne a nevezett okostojásokból, aki menthetetlen, no az az igazi szakmai kérdés.

   • csakafidesz

    Magda! Claude Lévi-Strauss: Szomorú trópusok c. könyvében a brazililai őserdők vadon élő, meztelenül járkáló indiánjait vizsgálta. Ott a “szeméremsértés” az erekciónál kezdődik.. Nos sokmindent látott, de a vademberek között nem volt perverzió és homoszexualitás. Normálisan éltek.

  • A linkre nem sikerült rákattintani?

 6. Brindzás Vojto

  Úgy látszik hazánkban Bagdy Emőke az egyetlen tökös pszichológus!
  What about Imre von Csernus?
  (Mr Csernus nem politizál, de neki meg a töke van tele a liberalizmussal.)

 7. Érdemes lenne tudni, hogy az “ezrek” hol és mikor végeztek, ki, kik voltak a témavezetőik.

  Hány diplomát vonnak vissza a képző intézmények a tulajdonosok alkalmatlansága miatt?

  • Én rögtön ezzel kezdtem, mihelyt végigolvastam a cikket. (Igaz, én meg is találtam az alairok linket, másoknak ez szemlátomást nem sikerült.) Lehet látni, hogy működik a horda és a riadólánc.

   Kinéztem egy nevet (Bigazzi Sára, PTE) és rákerestem. Nagyon tanulságos az adatlapja:

   https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=10809

   Aki témavezetése mellett “csak” abszolutóriumot szereztek (6 fő), egyik sem írta alá. Aki fokozatot szerzett, vagy doktorandusz hallgató, az viszont mind.

   Érdemes megnézni a hölgy (?) “kutatási” területét: “Csoportközi viszonyok; fenyegetett identitás; társadalmi folyamatok és egyéni folyamatok összefüggései; előítéletek és csökkentésükben szerepet játszó tartalmak, helyzetek, beavatkozások; mozgalmak”

   Érdemes megnézni a vezetett “témaköreit”: “1. Társadalmi folyamatok és egyéni folyamatok összefüggései; 2. Csoportközi viszonyok; 3. Fenyegetett identitás.”

   Utóbbi kibontva: ” A fenyegetettségre objektív és szubjektív értelemben tekintünk. Objektív fenyegetettségi helyzetekben (előítéletes társadalmi közegek, lehetetlen társadalmi mobilitás, biologizált csoporthatárok) a fenyegetettség gyakran nincs kimondva, a kisebbségek tagjai által. Milyen megküzdési stratégiákat aktiválnak ilyenkor a kisebbségek tagjai és ezek a megküzdési stratégiák, hogyan fonódnak össze identitásstratégiákkal, milyen kognitív alternatívákat hagynak és hogyan befolyásolják a csoportközi helyzeteket. A szubjektív fenyegetettség észlelése nem feltétlenül egyezik egy való fenyegetettséggel, gyakran történelmi események rekonstrukciójába ágyazódik, ahol domináns értelmezési keretek mentén adódik át. Mindkét fenyegetettségi helyzet az identitás instabilitását eredményezi és/vagy tartja fenn, melyben gyakori a társadalmi összehasonlítások folyamata, amin keresztül szubjektív perspektívából próbálja egy csoport átértékelni a társadalmi rendszerben elfoglalt helyét.”

   Aha. “Fenyegetett identitás”. Amennyiben egészséges gyerekben nincs ilyen, akkor majd ti csináltok neki! Elvégre valamiből meg kell élnetek, nemde? Különben mi a [email protected] kutatgatnátok a pénzünkön?!

   A libsi horda meg úgy működik, mint mindenütt máshol: a már kiképzett buziképzők aláíratnak minden szemetet a pillanatnyilag kiképzés alatt álló, leendő buziképzőkkel.

   Csodálatos.

   • Ugyan ezt már elsütöttem, de sajnos közöttünk
    vannak. Kiváncsi lennék a családi hátterükre!

    Fúriák
    Fúriák. A római Fúriák (a görögöknél Erinnüszök) a bosszúállás, a lelkiismeret-furdalás istennői, akik az alvilágból azért jönnek fel, hogy vadul üldözzék és megbüntessék az embereket. Ők személyesítik meg az átkot, …

  • AKissLaci,

   Gratulálok.

   Ön rátapintott a divatos ideológiai irányzatok lényegére.

   Genderizmus ( gúnárizmus=anti-male=férfi ellenesség), a pasikat le alázni, nem váltásra kényszeríteni, a gyerekeket átalakítani.

   Goos(e)ismus (tojóízmus)= feminizmus=fapinaság==feminácizmus). A pasikat eltörölni,legfeljebb sex rabszolgának tartani, főként a 140 kg-os, tanulatlan, egyébként is ronda, háztartás vezetésre képtelen ostoba amcsi lúdnyák esetében.

  • KELL ANNYI TUDOMÁNYEGYETEM?

   Ami egy szép név, de a “társadalom tudományokat” – szociológus, politológus, kommunikáció, stb jelenti k- amik tökéletesen értelmetlenek, csak a közpénzt viszik.

   Pécsi, debreceni, miskolci? Nem elég az ELTE?

   Magasabb a bölcsész képzés normatívája, barom kormány és hülye kormányos?

 8. szemet szemért

  Nem lehetne ezeket koncentrálni.

 9. Nem hiszem el, amíg az ezer pszichológus nevét nem látom leírva a tudományos működésük színhelyevel együtt.

  • Röhej,de én sem vettem észre. Pedig el szoktam olvasni a cikkeket a végéig.
   És ahogy tisztelt “AKissLaci” megüzente :

   AKissLaci
   2020-10-13 : 12:49
   Ott van a link (aláirok). Ott vannak a nevek, szép sorban.”

   Na ott lehet hitetlenkedni Etel. A tudományos fokozatuk (talán) ott van a nevük mögött,de az életútjuk nincs. Arra önnek kell rákeresnie.
   Megjegyzem találtam egy építészt is,és eddig még csak pszichopatológust olvastam (hála Paranoid Androidnak) ,tehát aligha van építészetiszipológus.

   • Van egyébként HR Consultant is. Felteszem, ez magyarul annyit tesz, hogy tőle kérdezi meg a személyzetis, hogy kit kellene felvenni.

 10. Ezek az agymosott “pszichológusok” egy kultúrmarxista szöveget írtak alá. Ezzel a világ egyik legembertelenebb, népirtó ideológiáját, a KOMMUNIZMUST támogatják.

  Eközben pedig csoportosan elkövetett virtuális lincselést hajtottak végre Bagdy Emőkén, nyilvános megalázással megspékelve. A “tolerancia” és “kirekesztés elleni harc” bajnokai csoportosan kirekesztették egy eltérő véleményű társukat.

  Akkor már sokkal bátrabb dolog lett volna, ha Bagdy Emőkét a hősök terére hurcolják és bezárják egy faketrecbe, amire kiírják, hogy “boszorkány”, hogy mindenki leköpködhesse és megdobálhassa kővel, záptojással és disznó[email protected]

 11. Reszelő Aladár

  Most kezd összeállni az a puzzle, amit ezek a világmegváltoztató erők már évtizedekkel ha nem évszázadokkal hamarabb elkezdtek kirakni. Ahogy egyre több darabka kerül a helyére, úgy rajzolódik ki a kép. Minden darab kapcsolódik a szomszédoshoz és minden darab egy újabb beillesztését teszi lehetőv, a gyakorlott szemnek pedig nincs is szüksége az összes darabra, hogy tudja mi van a képen.

  Ez a kép pedig kellően ijesztő. Nincs rajta már olyan, hogy normális vagy olyan hogy átlagos. Hiányoznak a rendező elvek, amelyek alapján nagyobb majd mégnagyobb csoportra lehetett osztani az embereket. A végcél pedig az, hogy két emberben SEMMI közös ne legyen már, főleg az egyik magára vasrúdként tekint.
  A lipsi nevelés sem szól másról, mint hogy a gyerek azt csinál, amit akar, nem is szabad rászólni. Tulajdonképpen a szülő már ne is nevelje a gyereket, csak a fogyasztását biztosítsa. A nevelő munkát pedig majd elvégzi a köznevelés, a sajtó, a televíziós tartalmak a kultúra és a közösségi háló. A köznevelésben már ott vannak a különböző érzékenyítések, pedagógusi továbbképzések szervezői között, ők csinálják a TV műsorokat kb minden műfajban, ők mondják meg mi a kultúra és a művészet, a közösségi média felett pedig ők cenzúráznak.
  Viszont aki nem lép egyszerre, azt simán kicsinálják. Egy ilyen 1000+-os lisát nem 2 óra összehozni. Talán csak összeírták a Facebook csoport tagjait. Majd meglátjuk meri-e mondani valaki, hogy ő nem is írta alá…

 12. Jókora szégyen ez az igazi pszichológusokra nézve, akikért eddig se volt túlzottan oda a társadalom, ellentétben a pszichiáterekkel vagyis orvos végzettségűekkel.
  Amiről egy liberális se beszél, hogy miként képzelik az önmegvalósítást mások elnyomása nélkül? Szeretném megnézni azt a társadalmat, amit saját “elveik” alapján rendeznek be, hogy meddig működne anélkül, hogy egymást mid egy szálig ki ne irtanák.

  Vegyünk egynéhány példát. Teszem föl két leszbikus XX kromoszómás csináltat magának egy kisfiút és együtt nevelve berakják egy olyan óvodába, amibe a mieinket szeretnék bekényszeríteni. Ott a gyerek rájön, hogy ő nő akar lenni, és pár nyisszantással tesz is róla. Akkor tök fölösleges volt őt megszülni, mert ezzel az erővel leányt is nevelhettek volna. A gyerek pedig igazán toleráns volt, hisz alkalmazkodott anyuhoz és anyuhoz.

  Vagy egy másik: a cukrosbácsi nőnek maszkírozva szexuálisan is érzékenyíti az ölében a kedvére való kisfiúkat. Vajon a gyereket nevelő apuka és apuka ilyenkor mit tesz? Elvágja a pedofil torkát, mert bántalmazta a gyereküket, vagy megérti szegény pedofilt, elvégre neki is vannak szexuális vágyai, amit libsi elvek alapján nem szabad korlátozni. Ebben az esetben végül is ki az áldozat, a gyerek, vagy szegény pedofil, akit kicsi korától ilyen érzékennyé neveltek?

  Vagy két XY-os kromoszómás fiúkat nevel, de azoknak a pár éves kislányok tetszenek. Apuka I. és apuka II. ilyenkor mit mond: csak hajrá, fiaink, töltsétek kedveteket, elvégre ez a ti szexuális jogotok, senkinek sincs köze hozzá, mert nem korlátozhat bennetek eme jogos igényetekben senki? – És mit mond a két anyuka mikor a kislányait megerőszakolják és kórházba kerülnek műtétre? Persze, hát minden rendben elvégre szegény kis fiúcskáknak joga van azt tenni ami a természetükből adódik…
  Nem, ezek az érzékenyítő patkányok tudják, hogy kivihetetlen az önuralom és törvények nélküli, az aberrációt piedesztálra emelő társadalom, de nem is azért csinálják.
  Itt semmi más nem motiválja őket mint a helyezkedés, hogy hitet tegyenek a nemlétező Háttérhatalomnak, és azok bevegyék őket a jövő rabszolga világtársadalom elitjébe.

  S eme aljas igyekezetükben nem veszik észre, hogy a Soros-Bilderberg felbujtóik kaján örömmel fenik már a kést és a muzulmánokkal fogják kivégeztetni ezeket, akik aláírásukkal maguk jelentették fel magukat…

  • És a világ elkorcsosul Google

   MÁSként

   Ma éjjel nem marad egy buher se nálunk
   Megkezdődik végre a ki átkozás
   Nincs nektek itt helyetek köztünk
   A média belőletek sztárt csinál
   Vagyunk egy páran, kiállunk bátran
   Nem hagyhatjuk elveszni e szép hazát
   Felrúgjuk majd a Szivárvány Lászlót
   És hungarocell borítja a ház falát

   A fiainkat megóvjuk a bajtól,
   Undorodunk ettől a pederaszta szartól,
   Nem lehet egy melegágy az ország,
   Ne tűrjük tovább!

   Nem kell nekünk rózsaszínű elkorcsosult élet
   Erkölcsösen, neveljük a gyerekeket
   Radiátor vagy neked aberált a képed
   A jelszó: Járj inkább lánnyal, ezt ne felejtsd el!

   A kampós orrú csürhe, ami vigyázz rájuk
   Főműsorban megy a fajtalankodás
   Nőies férfit gyártanak az országnak
   Habtestű borotvált idiótát

   A fiainkat megóvjuk a bajtól
   Undorodunk ettől a pederaszta szartól
   Nem lehet egy melegágy az ország
   Ne tűrjük tovább!

   Nem kell nekünk rózsaszínű elkorcsosult élet
   Erkölcsösen, neveljük a gyerekeket
   Radiátor vagy neked aberált a képed
   A jelszó: Járj inkább lánnyal, ezt ne felejtsd el!

   A fiainkat megóvjuk a bajtól,
   Undorodunk ettől a pederaszta szartól.
   Nem lehet egy melegágy az ország
   Ne tűrjük tovább!

   Nem kell nekünk rózsaszínű elkorcsosult élet
   Erkölcsösen, neveljük a gyerekeket
   Radiátor vagy neked aberrált a képed
   A jelszó: Járj inkább lánnyal, ezt ne felejtsd el!

   Járj inkább lánnyal!

   Járj inkább lánnyal!

   Járj inkább lánnyal!

   Járj inkább lánnyal!

 13. Az elmúlt ötven évben a pszihológus szakra mindig többszörös túljelentkezés volt – a kiválasztásnál a pontokon felül fontos volt a “származás”, ismerettség.
  A végzettek közül aki kilógott az akolból nem vették be a “felső körbe”, mehetett eldugott munkahelyekre.
  Nem kell meglepődni, hogy milyen irányultságuak, miért hasonlítanak annyira egymásra.

 14. Ennyi léhűtőt gazra nem hiszem, hogy szükség lenne az országnak. Menjenek kapálni!

 15. Ez nem keresztény terror?
  Csak akkor lehetsz szakember, ha liberális véleményterrort sikongatva próbálod alátámasztani a konzervatív politikai fősodorhoz dörgőlőzve imitált szakmaiságot? És liberálisozva próbálod degradálni a más véleményen lévők szakmaiságát, hozzáértését?

  Egyelőre liberálisok állnak nyerésre, Bagdy Emőke gyűlöletet generál már kollegái ellen IS

  • És ki kezdte a terrort? Lehet más véleményen is valaki, nem kell rögtön rátámadni. Egyébként megjegyzem, Prof.Dr. Bagdy Emőke előadásait, munkáját nagyon sokan ismerik, kétség nem fér hozzá, mennyire tudósa a szakmájának, ellentétben azzal az ezer fővel, akiknek a neve teljesen ismeretlen.

  • antikeresztény terror ez,és a magadfajták okozzák!
   Nyugi!
   Ki lesztek terítve ti is.

 16. Ezektől a pszichologusoktol a diplomájukat be kell vonni!!!!!
  Azokat az oktatokat,akik diplomát adtak a kezükbe el kell zavarni.
  A szakma soha ne ideológiai döntést hozzon!
  Miért is??????
  Lásd karigeri szakmai képességét és képzettséget!!!

 17. Schenkhyalfonz

  Szerintem, legalább is részben a könyvdarálás az oka a libhisztinek, ugyanakkor szívességet is tesznek a derék feminin aláírók, mert az átlag népességben úgyis csak annyi ülepszik le az egészből, hogy a buzik befolyásolják az ovisokat.

  Egy mese esetén vajon nem kegyeletsértő/szerzői jog sértő, ha a szerző eredeti gondolatait – hozzájárulása nélkül – más értelmezésben jelenítik meg?

 18. szemet szemért

  Érdekes! Falusi bunkó ember amilyen a libsik szerint én is vagyok nem jár pszichológushoz.Rohadtul nem érdekli őket ez a baromság.Azon aggódik hogy lesz-e eső vagy hogy a jég nem veri-e el a termést.Ezek a túlképzettek azt sem tudják hogy miből lesz a kenyér.

  • csakafidesz

   Igen. Sigmund Freud is észrevette, hogy a parasztember pszichéjével nincsenek gondok, ezért sem nyitott Bécs falain kívül rendelőt.

 19. A libsi mantrából (elnézést: “szakmai állásfoglalásból”) ParAndroid elfelejtette idézni még a szokásosat:

  “Továbbá más szakmai szervezetekkel egyetemben hangsúlyozzuk (Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ szekció, 2019), hogy nincsenek olyan hiteles, módszertanilag megalapozott tudományos eredmények, amelyek azt támasztanák alá, hogy gyerekek LMBTQI+ emberekké válnak annak hatására, hogy találkoznak ebbe a csoportba tartozó emberekkel, akár személyesen, akár fikción keresztül.”

  Ez ugyanis nem igaz.

  https://888.hu/feher-ferfi/felejtsuk-mar-el-azt-a-dogmat-hogy-melegnek-csak-szuletni-lehet-4276006/

  (3. pontnál érdekes)

  Kicsit átláthatóbban, de ugyanezen (plusz még egyéb) forrásokat idézi Toroczkai:

  https://www.toroczkai.info/bejegyzes/Nincs-fontosabb-dolgunk-mint-mesekonyveket-daralni

  • Nagy érdeklődéssel olvastam a 888 cikkét, de a végén csalódott lettem. A 3. álltásban bemutatott adatok sajnos csak együttjárást bizonyítanak és nem ok-okozati összefüggést. Ez utóbbi persze sejthető egyéb információk alapján (pl. a fentebb is említett egypetéjű ikervizsgálatok nyomán), de a tudományban csak a megfelelő, reprodukálható módszertannal szerzett bizonyíték rúghat labdába. Szóval sajnos a cikk szerzője az ilyen forrásokkal adós maradt. Jó lenne, ha lennének ilyen vizsgálatok is (pszichológus rokon praxisából: leszbikus pár örökbefogadott leánygyermeke is leszbikus lett; de hát tömeges, reprezentatív adatok kellenének a bizonyításhoz).

 20. Annyiból hasznos, hogy ennyi sarlatán dolgozik ebben a szakmában. Ez egyébként felveti a képzés minőségét is!

 21. Jó írás. Nem fognak válaszolni rá. Párbeszédképtelenek, azaz kirekesztőek. Hehehe. (Kínkeserves.)

 22. Fleischer T.

  Azért mondják, hogy ezren aláírták, hogy jó soknak tűnjön. Akkor hiszem el, ha legalább 100 arccal kiáll és vállalja az aláírását. 2019-ben 1535 fő volt a Magyar Pszichológiai társaság tagjainak létszáma ezen belül 24 szekció, ami azt jelenti, hogy ennyi felé oszlott meg a taglétszám. Nehéz elképzelni, hogy a szekciók között akkora az átjárás, hogy az alig mérhető létszámmal rendelkező LMBUZI szekció tagjainak állásfoglalásához ennyien csatlakoznának. Nem beszélve arról, hogy az Óvoda- és Iskolapszichológiai Szekció sem a legnépeseb, ráadásul sok a családanya és családapa közöttük. Úgyhogy egy újabb libernáci hamisítással állunk szemben és azzal az aljassággal, hogy a kisgyermekek egészséges fejlődését féltő Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus szakmaiságát megkérdőjelezték miután nyilatkozatban foglalt állást a témában nagy elődökre is hivatkozva. Ezt a genderidióta, LMBUZI nyomulást időben meg kell állítani, mert ez is része annak a “mestertervnek” ami a háttérhatalom akarata szerint a fehér faj népességcsökkentését tűzte ki célul. Ha a gyerekek nemi identitását összetavarják a fejlődés korai szakaszában, az felnőtt korában pszichológusok által is kimutatottan csökkenti a másik nem iránti vonzalmat.

 23. A “lezüllött citromkereskedő” szintjére süllyedtek ennek, az utóbbi évtizedekben hatalmasra felértékelt szakmának a nevüket nem vállaló magyar kisapostolai, akik a nyilvánosság ilyentén való tudománytalan befolyásolásával önmagukat egyértelműen a hamis próféták soraiba állították.
  Az ilyen “szakemberek” messze ívben elkerülendők, szakmai-etikai vizsgálatuk és kizárásuk ebből az “ulraelit” körből szükséges, példaértékű és légkörtisztító hatást eredményezhet.

 24. “Már több mint ezer magyar “pszichológus” tett hitet a genderideológia mellett”

  Nagyszerű, akkor induljanak Genderisztánba, komoly igény van rájuk!

  Viszont ez itt Magyarország, a mi országunk, a mi hazánk és a gyermekek a mi gyermekeink és unokáink, az ország és a nemzet jövői, akiknek a neveléséért, egészséges fejlődéséért mi vagyunk a felelősek, a gyermekek törvényeinkben biztosított jogainak védelmére és érvényesítésére mi vagyunk kötelesek nem a ki tudja milyen okokból (kényszerből, identitásból, vagy pozícióért hajló gerinccel) aláírogató pszichológusok!

 25. Fleischer T.

  Azért mondják, hogy ezren aláírták, hogy jó soknak tűnjön. Akkor hiszem el, ha legalább 100 arccal kiáll és vállalja az aláírását. 2019-ben 1535 fő volt a Magyar Pszichológiai társaság tagjainak létszáma ezen belül 24 szekció, ami azt jelenti, hogy ennyi felé oszlott meg a taglétszám. Nehéz elképzelni, hogy a szekciók között akkora az átjárás, hogy az alig mérhető létszámmal rendelkező L.M.B.U.Z.I szekció tagjainak állásfoglalásához ennyien csatlakoznának. Nem beszélve arról, hogy az Óvoda- és Iskolapszichológiai Szekció sem a legnépeseb, ráadásul sok a családanya és családapa közöttük. Úgyhogy egy újabb libernáci hamisítással állunk szemben és azzal az aljassággal, hogy a kisgyermekek egészséges fejlődését féltő Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus szakmaiságát megkérdőjelezték miután nyilatkozatban foglalt állást a témában nagy elődökre is hivatkozva. Ezt a genderidióta nyomulást időben meg kell állítani, mert ez is része annak a “mestertervnek” ami a háttérhatalom akarata szerint a fehér faj népességcsökkentését tűzte ki célul. Ha a gyerekek nemi identitását összezavarják a fejlődés korai szakaszában, az felnőtt korában pszichológusok által is kimutatottan csökkenti a másik nem iránti vonzalmat.

 26. Fleischer T.

  Azért mondják, hogy ezren aláírták, hogy jó soknak tűnjön. Akkor hiszem el, ha legalább 100 arccal kiáll és vállalja az aláírását. 2019-ben 1535 fő volt a Magyar Pszichológiai társaság tagjainak létszáma ezen belül 24 szekció, ami azt jelenti, hogy ennyi felé oszlott meg a taglétszám. Nehéz elképzelni, hogy a szekciók között akkora az átjárás, hogy az alig mérhető létszámmal rendelkező LMBTQ szekció tagjainak állásfoglalásához ennyien csatlakoznának. Nem beszélve arról, hogy az Óvoda- és Iskolapszichológiai Szekció sem a legnépeseb, ráadásul sok a családanya és családapa közöttük. Úgyhogy egy újabb liberócska hamisítással állunk szemben és azzal az aljassággal, hogy a kisgyermekek egészséges fejlődését féltő Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus szakmaiságát megkérdőjelezték miután nyilatkozatban foglalt állást a témában nagy elődökre is hivatkozva. Ha a gyerekek nemi identitását összezavarják a fejlődés korai szakaszában, az felnőtt korában pszichológusok által is kimutatottan csökkenti a másik nem iránti vonzalmat.

 27. Ami a legmegdöbbentőbb: az 1200valahány névből legalább NEGYVENEN pedagóiai szakszolgálati intézményben dolgozinak… Tehát kvázi korlátlan hozzáférésük van a jövő nemzedékhez.

  Figyelmeztetem ezeket e kontárokat, hogy ki-mint vet, úgy arat: “Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogynem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson.” (Lukács ev. 17,2)

  Lehet százmillió aláírást közölni Bagdy ellen, akkor sincs igazuk. 17,2). Egyébként hol vannak az egyházak képviselői, akik mellett Bagdy olyan sokszor kiállt már?!

  • Nem csak a pedagógiai szakszolgálati intézményekben dolgoznak, hanem sajnos, sok HR-es (régi szóval káderes, gondolom, sokan azoknak a leszármazottai is) van közöttük, akik, ha ilyen beállítottságúak, akkor a konzervatív, keresztény beállítottságú embereket hátrányosan megkülönböztetik egy adott álláshoz jutás során.

   A másik dolog, hogy ennyi ilyen elhivatottságú “szakpszihológus” munkálkodása mellett, már késő fellépni ez ellen a borzalmas mesekönyv ellen, mert ezek már a könyv nélkül is úgy formálják a gyermekeket, ahogy az a mesekönyvben le van írva.

   Sürgősen át kellene értékelni erre a szakra felvehető és ösztöndíjas hallgatók számát, nemzetgazdaságunk nem bír el ennyi ilyen “hasznot” hajtó “szakembert”.

   A másik megjegyzés, hogy ezt a listát gyorsan átfutva, nagyon sok személyt többször is láttam beírva. Olyan nevű pszihológusokból mint pl. Matusik Ágnes nem hiszem, hogy több mint három is lenne, és ez csak egy példa. Még ha így jött is össze az ezernél több aláírás, akkor is ez nagyon félelmetes!!

   Igyekezzünk minél ritkában pszihológushoz fordulni. sajnos, az oktatási intézményekben és álláskeresés esetén ezt szinte lehetetlen kikerülni.

 28. Szóval az ELTÉ-n ilyen elmebeteg pszichológusokat képeznek? És ha valakinek lelki problémája van, majd egy ilyen zavart agyú fog neki segíteni megoldani? Abból csak még nagyobb gubanc lesz. Másrészt ezek a liberálbolsevikok már megint diktatúrát építenek, amennyiben közlik, hogy a tudomány az ő oldalukon áll. Náluk az igazság. Aha. Miért náluk az igazság? Azért, mert ők azt mondják. Dr. Bagdi Emőkét pedig simán sárba tapossák, mert merészelt a gyerekeink védelmében kiállni.

  • Paczona Ottó

   Azért ha valaki lelki problémákkal egy huszonéves pszichológiát végzett hölgyeményhez fordul, javaslom kérdezze meg:
   – hány férje/párkapcsolata volt
   – szülei többször házasodtak, vagy nem
   – van gyermeke és ha igen, akkor a jelenlegi élettársától vagy mástól
   – látta valaha hogyan kell egy gyermeket nevelni
   Ezt sokáig lehetne folytatni, de ez az egész egy hihetelen baromság. Aki nem tudja saját lelki problémáit kezelni, az menthetetlen. Tanácsot lehet kérni, de inkább az őt ismerőktől, rokonoktól, barátoktól.
   Mindenesetre, ha a kérdéssorban nem tetsző válaszok vannak, vagy kibúvó mellébeszélés jön, inkább menjen haza. Az erre szánt összeget költse jósnőre, ugyanaz lesz az eredmény!

 29. Minden tabut meg lehet szegni /emberevés, incestus, pedofília, promiszkuitás,bestialitás homoszexualitás,stb./
  Ám ezeknek fontos életvédő funkciói vannak.

  A bűn komoly szelekciós hátrány. /”… megtorlom atyáik vétkét harmad negyed íziglen…” I. parancsolat./

 30. Szalay Miklós

  Levegőbe beszélés helyett egy alapfokú gender összefoglaló:

  https://egyvilag.hu/temakep/050.shtml

  • Hát persze, bmeg. Az elmebaj “rendszerezve”. Kiskáté mentális betegeknek, hogyan tüntethetik fel magukat normálisnak.

 31. Pórász Ármin

  Már több mint 100 éve minden erőfeszítést és aljasságot megtesz a nem létező háttérhatalom, hogy azokban a szakmákban amikben az azt művelők közvetlenül kapcsolatban vannak emberekkel és várható, hogy hatni tudnak rájuk, azok nagy részét a saját társadalmat, családot, személyiséget romboló ideológiájuk terjesztésére felhasználják. Ilyenek a pszichológusok, színészek, a média művelői, orvosok, ügyvédek, tanárok és még sorolhatnám. Mindenhova beépülnek a globalogazdi által kiképzett/érzékenyített internáci akciónisták, Úgyhogy nagyon résen kell lenni, mert fel vannak készítve az Alinsky és Popovic módszerekből. Már a kisgyermekkorban lévők felé is megkezdik tudományos köntösbe bújtatott, de áltudományos narratívák terjesztését sunyi módon, mert lopakodva apró lépésekben mérgezik a társadalom egészséges kultúráját és életszemléletét. Mindezt a népességcsökkentés szándékával, mivel egy kisgyermekkorban nemi identitásában és az örömszerzési alternatívákkal összezavart fiatal szándékuk szerint kevésbé fog vonzódni a másik nem iránt. Ezért kell minden eszközzel leleplezni és megállítani őket.

 32. A pszichológiának – mint minden más humán szakterületnek – voltak és vannak “divatos” irányzatai. Akár politikai, anyagi haszonlesésből. Ez nem matek, nem egzakt, lehet mellébeszélni.

  A kérdés mindig az, hogy az adott szakember gyakorlata, állásfoglalása milyen mértékben alapul a múlt valós tapasztalatain (például a természet törvényein), nem pedig önös érdekein.

  B. Emőke kiváló szakember.

 33. Nagyon sokat kéne tisztázni ahhoz, hogy megvédjem a pszichológusokat mérnökként. Az emberek között nem tudnak igazából különbséget tenni a pszichológus (egy humán bölcsész szak, amit nálunk pl. az Eötvösön is tanítanak) és a pszichiáter (az orvostudomány egyik ága, az emberi elme élettanával, stb. foglalkozik, természettudományos szak, az orvosin képzik). Mind a kettőnek vannak ágai, de nem szabad összekeverni a kettőt. Ha valaki szakpszichológus, lehet bölcsész (de nem orvosként), ehhez azonban el kell végeznie kiegészítésként egy un. klinikai pszichológia szakot, az orvosin.
  Kíváncsi lennék rá, hogy a gendernyomuló 1000 pszichológus közül vajon mennyinek van jogosítvány “átírni” a fejlődéspszichológiát, ami viszont nem bölcsészet, hanem elmetudomány, azaz pszichiártia. Ez az én véleményem, mint mérnöké. Jaj annak, aki a gyermekeket megrontja! 18 éves korában dönt valaki arról, hogy milyen társadalmi szerepet (munkát, hivatást, stb. AKAR választani magának, és ebben is lehet neki tanácsot adni, milyen jogon döntenek a gyermek óvodás vagy kisiskolás korában aberrált sexuál-pszichopaták arról, hogy milyen társadalmi nemet választ magának. Remélem, a Bagdy Emőke ellen aláírók közül egyik se kerül közelebbi kapcsolatba családom, barátaim félve szeretett gyerekeihez!

 34. Ezek nem a pszihológusok, hanem ők maguk a betegek. Isten ments, hogy valaki ezekhez menjen ha gyógyulni akar. Pszihopaták.

 35. Számomra a legnagyobb csalódás Szendi Gábor aláírása volt. Sokat olvastam Tőle, remek szakembernek
  tartottam.Nem értem, hogy volt képes aláírni ezt a listát.Abban reménykedem,hogy csak névazonosság
  történt.
  Négy külföldön élő pszichológust emelnék ki, akik az adófizetők pénzén tanultak itt Magyarországon.Miután
  elmentek innen, közük sincs az itt élő emberek véleményalkotásához.
  Zsolt civil szervezeti vezető” Ügyvezető igazgató. Elsősorban háromgyermekes férj és családapa vagyok. ”
  Minden este ebből a mesekönyvnek csúfolt förmedvényből mesél a gyermekeinek?
  Vagy már nagyok és nincs rá igényük?
  Nemcsak a saját gyermekeinket kell védeni, hanem összefogva mindenkiét.
  A jövő nemzedék ne legyen korcs, öngyilkosságba menekülve mert nem találják az indentitásukat.

Hozzászólás a(z) bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.