Véres lábnyom egy egészségügyi felszerelés eldobott csomagolásán Bécs belvárosában 2020. november 3-án. MTI/EPA/Christian Bruna

Bécs: ciszhetero keresztények halálba kergettek legalább egy muszlim fiatalembert! (MLM!!!)

 •  
 •  

A patriarchális strukturális elnyomás újra lecsapott. A maszkulin erőszakosságot kifejező egyenruhások, katonák és rendőrök, vadásznak a multikulturális társadalom hamis ígéretétől megtévesztett, reménytelenségbe süllyedt muszlim fiatalokra, akik végső kétségbeesésükben a legnagyobb békességben próbálták meg kifejezni az ellenérzéseiket a nyugati társadalom romlottságával szemben. Áltudományos elemzésünk következik. 

Anomia Triidentál marxista kereszténység-szakértő elemzése a tegnapi bécsi eseményekről 

A Nyugat defenzívában lévő patriarchái, akik sohasem tanulnak, siettek részvétüket kifejezni a tetteseknek és terrorcselekménynek minősíteni Ali és Ahmed hősi áldozatát a szabadságért. A maradi Nyugat még mindig terrorizmusnak nevezi a hitelvekért folytatott, archaikus eszközöket használó küzdelmet és tettesnek nevezi az áldozatokat és áldozatnak a tetteseket. A bécsiek csak a szokásos muszlimokat provokáló életmódjukat űzték, kihasználva a járvány miatti lezárások előtti utolsó estét.

Megjegyzendő, hogy a Korán nem tesz említést a vírusokról, de mégis Allah erejének diadalát mutatja, hogy rá tudta venni a hitetleneket arra, hogy a nők végre eltakarják az arcukat. Kis lépés ez Allah végtelen útján, de nagy lépés a Kalifátus életében.

Hiszen a heteronormatív és krisztonormatív fasizmus eltiporja azt a szabadságot, amit az igazhitűek egész életük minden pillanatában megélhetnek, hála Allahnak. A nőknek is szabad például csadort viselni, aminek élvezetétől ezek a hitetlenek képesek lennének megfosztani őket. Ugye milyen csodálatos egyszerűséggel lehet az iszlámot, a marxizmust és a liberalizmust összeegyeztetni? Ha csadort akarsz viselni, akkor neked egyenesen kötelező lesz a csadorviselés, és mi meg sem kérdezzük, hogy miért is akarsz csadort viselni.

A saria rendőrség csak azoktól kérdezi meg, hogy miért nem viselnek csadort, akik nem viselnek, így azok szabadsága semmilyen módon nem sérül, akik önként viselnek. Micsoda szűklátókörűség kell ahhoz, hogy ezt valaki ne értse meg és nem a totális szabadság megéléseként azonosítsa?

A bécsiek, a keresztények végtelen cinizmusát mutatja, hogy valami karácsonyfát akartak a következő napon felállítani a főtéren, nem törődve a muszlimok teljesen jogos érzékenységével. Amikor a muszlimok megengedik a keresztényeknek, hogy Bécsben éljenek, joggal várják el, hogy azok agresszív hitük látható jeleivel ne merészkedjenek ki a közterületükre. A keresztények nem határolódtak el eléggé a Carlie Hebdo karikatúráitól, sőt azt a szelídnek nevezhető feddést, amelyben csalódott és felháborodott muszlimok részesítették a szerkesztőséget szintén nem átallották terrorizmusnak nevezni. Ez az egész a szólásszabadság fogalmának nagyon káros értelmezésén alapul.

Az iszlám a béke és a tolerancia vallása, így nyilván minden a prófétát kigúnyoló megnyilvánulás a béke és a tolerancia elleni támadás is.

A keresztények maguk mondják, hogy a béke és különösen a tolerancia mennyire fontos nekik, nem is értik szegény muszlimok, hogy miféle szólásszabadság az, amely a saját alapjai ellen támad. A muszlimok szólásszabadsága ennél sokkal fejlettebb. Mindent szabad mondani, de a “minden” fogalmát a Korán alapján kell meghatározni. A Biblia például nem szerepel a Koránban, tehát nem része a minden fogalmának sem. A tegnapi bécsi események, ahogy a korábbi figyelemfelhívó filozófiai utalásai a muszlim közösségeknek is erre igyekeznek rávilágítani.

A káros gondolatok például a közvélekedés szerint a fejben keletkeznek, ezért annak levágása csak jót tehet a testnek. Aki ezt agressziónak értelmezi, az semmit nem értett meg a multikulturalizmusból.

Talán többet nem kell felsorolnunk azokból a sérelmekből, amelyek Európában a saját hazájukban a muszlimokat érik. Teljesen egyértelmű, hogy aki nem képes egy olyan befogadó és toleráns kultúrához alkalmazkodni, mint az iszlám, annak nincs helye Európában.

A patriarchátus és a strukturális elnyomás retrográd elnyomás erői persze most arra hivatkoznak majd, hogy a közrendet fenntartani akaró muszlim hősök által megrendszabályozott emberek közül többen meghaltak és sokan megsérültek. Észre kell vennünk, hogy egyelőre még csak néhány százaléknyi muszlim embernek kell fenntartania a rendet olyan országokban, ahol a lakosság nyolcvan-kilenc százaléka még mindig ciszhetero, ahol a nők nem viselnek csadort, ahol egy igazhitű kamasznak nem adják át a helyet a buszon a keresztény öregek. Azt, hogy az öregek keresztények, értelemszerűen onnan tudjuk, hogy nem adják át a helyüket a náluk többre hivatottaknak és különbeknek. Az európaiakból teljesen hiányzik a tolerancia. Nem a muszlimok hívták őket ide. 

A szélsőséges klerikális erők utóvédharcukban sokszor felemlegetik, hogy az iszlám és a liberalizmus között jelentős véleménykülönbségek vannak a nők megítélése, az LMBTQ csoportok társadalmi integrációja tekintetében.

Ez csak egy primitív bomlasztási kísérlet, mert mi bizonyosan tudjuk, hogy a nők és az LMBTQ mozgalmak bármikor hajlandóak meghozni azt az áldozatot, hogy a strukturális elnyomás és a patriarchátus lebontása érdekében elfogadják az iszlám tanításait és levonják magukra nézve a következtetéseket.

Továbbá nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a retrográd erők milyen álláspontot foglalnak el a bevándorlás és a kivándorlás kérdésében. Teljesen életszerűtlenül azt mondják, hogy nem lehet minden már Európában lévő muszlim után hozni a kétszáz unokatestvérét. Ugyanakkor teljesen logikátlanul ellenzik a zsidók repatriálását és Izrael megsemmisítését. Pedig könnyű belátni, hogy az európai zsidók kitelepítése Izraelbe és a palesztinok győzelme több problémát old meg végérvényesen.

Szerintem már ilyen szűk keretekben is meggyőző erővel mutatható be, hogy a liberalizmus és a marxizmus házassága az iszlámmal mennyire termékeny lehet. Egyelőre még magányos harcosok akarják csak ezt elég láttató erővel elmagyarázni az európai átlagembernek.

Én magam ugyan ateista vagyok, de nagyon szimpatikusnak találom az iszlám elveit, véleményem szerint Marx is valami ilyesmire gondolt, amikor a kommunizmusról írt.

Remélem muszlim barátaink megbocsájtanak a négy tettesnek és a rendőröknek, akik lelőtték az áldozatot. Az amerikai progresszió képviselői azonban már megmutatták nekünk, hogy miként kell csodálatos társadalmi mozgalmat indítani, hogy a hőseink áldozata ne legyen hiábavaló. Minden muszlim élet számít. MLM!!!! Találkozunk a barikádokon!

(“Az iszlám és a marxizmus” szerkesztősége elhatárolódik a fenti írás pacifista hangnemétől. Csak azért közöltük le, mint elrettentő példát, hogy megmutassuk, egyesek képesek lennének feladni mozgalmunk alapvető célkitűzéseit és nem gyűlölni eléggé a keresztényeket és a ciszheterokat. Anomia Triidentál egy rohadt áruló, kereszténybérenc, iszlamofób gazember.)

Facebook hozzászólások

 •  
 •  

A szerző: Paranoid Android

Élek, ami egy droidtól szép. Remélek, ami optimizmusra vall, viszont idegen a karakteremtől. A jól kompenzált paranoia előny.

Ez is érdekelhet

Az ellenzék máris megígérte, hogy el fogja rabolni az egyetemektől azt a vagyont, amit azok most megkaptak

  Még a zakkant ellenzékünk történetében is példátlan, hogy mekkora őrjöngést vágtak le, amikor a parlament …

14 hozzászólás

 1. homoródkarácsonyfalváért

  Szóval elolvastam Paranoid írását és nagyon jónak tartom. Ugyanis ez a primitív hazudozás kritikája.
  Nézzük csak egy kicsit beheyettesítve:

  “A magyarok maguk mondják, hogy a béke és különösen a tolerancia mennyire fontos nekik, nem is értik szegény románok, hogy miféle szólásszabadság az, amely a saját alapjai ellen támad. A románok szólásszabadsága ennél sokkal fejlettebb. …A magyarok defenzívában lévő földesurai, akik sohasem tanulnak, siettek részvétüket kifejezni a tetteseknek és lázadásnak minősíteni Horia és Closca hősi áldozatát a szabadságért. A maradi Magyar Királyság még mindig lázadásnak nevezi az ősi román Erdélyért folytatott, archaikus eszközöket használó küzdelmet és tettesnek nevezi az áldozatokat és áldozatnak a tetteseket. A magyar elnyomók csak a szokásos románokat (vlachokat) provokáló életmódjukat űzték, kihasználva a járvány miatti lezárások előtti utolsó estét.”… Avram Iancu csak az ősi román föld visszaszerzése miatt gyilkolta a magyarokat. Helyes volt, hogy a megerőszakolt nőknek kukoricacsutkát dugtak fel a vaginájukba, helyes volt, hogy januárban Nagyenyed magyar lakósságát levetkőztették és úgy hagyták a főtéren megfagyni.

  Na kérem, ennek mentén mi elvesztettük az országunk nagy részét, Erdélyt. Ki ne olvasott volna a fentieknek megfelelő román szöveget?

  Úgy látszik, hogy most a földrészünket veszítjük el.

 2. “A maradi Nyugat még mindig terrorizmusnak nevezi a hitelvekért folytatott, archaikus eszközöket használó küzdelmet”

  — ez például igaz. Rossz szinten fogjuk meg a problémát, és így veszíteni fogunk. Ez nem terrorizmus, hanem DZSIHÁD. A terror taktika, a dzsihád stratégia. A dzsihád célja a nem-muszlimok leigázása és a saría bevezetése. Nem lehet győzni egy háborúban úgy, hogy

  1. nem mondjuk ki, hogy háború van
  2. nem nevezzük meg a támadó ellenséget (iszlám)
  3. nem azonosítjuk az ellenség stratégiáját (dzsihád)

  Az iszlám és a dzsihád elválaszthatatlan. A dzsihád egyik eszköze a terror.

  “Terror által lettem győzedelmes, az ellenség szívébe ültetett rettegés által” — dicsekedett Mohamed a követőinek. (Bukhari 4.52.220) https://sunnah.com/bukhari/56/186

  Európa ellen iszlám háború, dzsihád folyik. A békeidős jogrendünk ezt nem tudja kezelni. Az iszlámot be kell titlatni, mecseteket bezárni, iszlám szervezeteket feloszlatni.

  • És a kőkorszakba visszabombázni az iszlamistáknak életteret nyújtó iszlám országokat. Az európai iszlamistákat kitoloncolni eredeti országukba. Bevezetni az iszlám ellenes COCOM -listát: Semmilyen technológiai eszközt, gépet, szakirodalmat, vizet, élelmiszert, gyógyszert nem szabad iszlám országba exportálni. Azután bízzuk az afgán, szudáni, iraki stb. “tudósokra” és “mérnökökre”, hogy kikeveredjenek a kőkorszakból. Ez majd eltart pár száz/ezer évig, addig legalább ezektől nyugtunk lesz.

 3. Érdemes mazsolázni a Der Standard balos portál kommentjei között. Ezek az emberek menthetetlenek. Azon a ponton, amikor majd az eszük végre felfogja a valóságot, már nem lesz kapcsolatban a testükkel, hogy elmesélje a szívüknek.

  • Az Irónia és a szarkazmus kéz a kézben járja körbe ezt a terror támadást és rávilágít a nyugati világ gyengeségét és tehetetlenségére.
   Egy (sajnos) görbe tükör.
   ÉBRESZTŐ!

 4. Mert a humor az balliberális.:D

 5. Zseniális, kedves Paranoid Android. Pont imádom, amikor valaki úgy tud a lényegre rávezetni, hogy csak egyszerűen megfordítja a nézőpontot és elkezd az ellenség fejével gondolkodni.

  Asszem valami nagy hibát követtünk el az európai kultúra tanítási módszerében. Sőt kettőt is.
  Az egyik, hogy nem tanítottuk az iszlámot, ezzel nem ültettük be már fiatal gyerekkorban a tőlük való iszonyt, ami nem félelem, hanem súlyos önvédelmi tapasztalat.
  Még mi a hódoltság felső határa is csak szinte az “Egri csillagok” kötelező olvasmányából meg a csadorviselés látható tényei alapján sem tanultuk meg az iszlámot annyira, hogy a mai látszólagos – egyes értelmesebb diktátorok révén – kicsivel modernebb muzulmánok alapján ítéltük meg ezt az 1400 éve nem változó halálideológiát, és a sokan akik nem libsik (mert ők tisztában vannak a valósággal) csak a követőik én jóembervagyok-hitűek a turistaútjukon látott valójában patyomkin felszín azt hitték, hiszik, hogy az iszlám is modernebb demokráciává szelídült.
  A másik még súlyosabb hiba, hogy nem tanítják a gyerekeket már kicsi koruktól fogva belehelyezkedni a másik, az ellenfél gondolkodásába. Aki – mint lám Paranoidunk – képes erre, az képes az ellenfél fejével látni a dolgokat és akkor képes megismerni az ellenség gyengéit, ha megismeri, már nem fél tőle, és tud ellene védekezési, ellenállási taktikát alkalmazni.

  Ebben az esetben, ha az elkényeztetett nyugati és akár magyar polgár nem hitt volna a muzulmán könnyeknek és és nem hitt volna a Bilderbergnek se, nem jutottunk volna el idáig. A muzulmán szándékát rögtön fel lehet ismerni, hisz nem egyéb mint primitív rablóhadjárat. Őkelméket nem olyan nehéz lenne kipaterolni, mert ha kereken betiltjuk a vallásukat és harcosokként a nőket is statárium-shariával kezeljük őket, a zömük magától kimenekülne.

  A nehezebb a Háttérhatalom agyába helyezkedni, mert ép ésszel nehéz felfogni, hogy akiknek már így is mindenük megvan, miért akarják még azt a keveset is elvenni a 7 milliárd embertől amijük még van, lásd a készülő új világrendben már nyíltan emlegetik, hogy a jövőben senkinek sem lesz lehet semmije, semmilyen személyes tulajdona sem!!! – mindenki röghözkötött rabszolga lesz, akiknek még a testüket is fel kell ajánlani a gender elitnek, ha éppen azoknak kedvük szottyan rá…
  De nem lehetetlen e pszichopatákat is kiismerni, és mindenkinek beinteni, akkor továbbra is mi vagyunk a “víz az úr”…miután tudjuk, hogy cseppet sem okosak, pusztán mérhetetlenül tudnak hazudni és elképesztően gátlástalanok csak, de ha mi hatalmas tömegünkkel – ha mi nem engedelmeskedünk – semmit sem tudnak kezdeni.

 6. Most még csak az 1984 világában élünk, ezt követi majd a Vaspata világa

 7. Hiányoltam a cikkből a “horogkeresztény” szót

 8. A barbár liberálbolsihorda, a korlátlan egyéni jogok perverziójába belesüllyedt liberálé a fő felelős. Ezt ne felejtsük el. Nélkülük az első 20, 20 évest, 20 órán belül visszazsuppolták volna és nem lenne itt rettegés.

  • A II. Világháború utáni gazdasági felemelkedés, ami a vasfüggönyön túl virágzott, valamint a 68-as liberális átnevelés indította el azt a folyamatot amely megágyazott Európa lassú leigázásához.

   Most már a vastag dunyhát igazgatják formára az UNIJÓ – inkább rossz, de a velejéig – segítségével mit und von der Leyen, keresztanya Merkel!

 9. Tán a kormánytagoknak rendszeresen, rendszeresebben, Paranoid Androidot kellene olvasniuk.
  Persze a kommentekkel együtt..

 10. nagyon jo.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük