Kristóf és az isten

Trombitás Kristóf kreatív elme. Legutóbbi elmeömlenyében olyasvalamit sikerült létrehoznia, amivel mostanában, ebben a poszt-posztmodern médiavilágban nem találkozhattunk. Kristóf megteremtette a jobboldali tükörképét mindannak, amit eddig csak az újbaloldali ideológiai csomag lelkes híveinek dolgozataiban olvashattunk.

Az európai öngyűlölet mostanáig baloldali privilégium volt, s felvilágosult-felsőbbrendű kultúránkat tagadó, nyitott társadalom-kísérlete (egyebek mellett) a bevándorlás-támogató cselekvésben öltött testet, illetve mindabban, ami vele jár, így például az iszlám értékvilág iránti türelemben, a migráció mögött álló okok erkölcsi súlyának felvállalásában.

Most Trombitás Kristóf úgy döntött, új manifesztumban értelmezi át a konzervatív eszmék szüzséjét, s világgá kürtölte: a jobboldalnak is szüksége van az iszlám fundamentalizmus nemes érték-szilárdságára. Igaz, e bravúros fordulathoz olyan szektás kereszténységre van szüksége, amelynek megvallásáért a nagy krisztusi egyházak – e gesztus erejéig szoros ökuménében egyesülve – még ma is eretnekként égetnék meg Kristófunkat, ha idejekorán nem ütött volna fidibuszt tartó kezükre az európai felvilágosodás humánus és szigorúan szekuláris szelleme. Amely persze nem összetévesztendő a kommunizmus kísértetével, annak ellenére sem, hogy a baloldal mindent elkövet annak érdekében, hogy kisajátíthassa a tudományos gondolkodás – amúgy ultrajobboldali – ethoszát.

Ennyit a kétszáz esztendeje született Marx örökségének legtragikusabb eleméről…

De hát mit is állít Trombitás Kristóf a Hagyjuk az iszlamofóbiát! című vitacikkében? Az írás egyébként Paranoid Android korábban megjelent szövegére reagál, amely eleve reflexió volt egy még korábbi Trombitás-fejtegetésre. Nos, ez alkalommal szerzőnk leszögezi, hogy az iszlámellenes kirohanások mögött egyfajta baloldali eszmerendszer áll. „Ilyen hozzáállással az iszlámból pont azt hiányoljuk, ami a „keresztény” kultúrkörben már létező, a teljes felbomlás felé tartó állapot. Ez azonban a modernitás rombolása, amely a kereszténységet sokkal hatékonyabban tudta szétzilálni, mint az iszlámot.” Azaz magyarán Kristóf szerint nem lehet elítélni az iszlámot azért, mert egy barbár, primitív, sötét és gonosz halálvallás, mert ezzel a Szentírást is el kellene ítélnünk. „Amennyiben humanista alapon akarjuk ostorozni az iszlámot…, akkor semmivel sem áll jobban a Szentírás.”

És láss csodát, mi, felvilágosult európaiak éppen így gondoljuk.

Az iszlámmal pont az a baj, ami a kereszténységgel is baj volt a felvilágosodás előtt, Nietzsche szavaival szólva az, hogy egy hisztis beduinfőnök által irányított világ tükörképét teremtette meg a Földön, számtalan apró, de mindenható, és felettébb hiszteroid beduinfőnök kiszámíthatatlanul kegyetlen uralmával.

Nem, Tisztelendő Savonarola! Európának nincs szüksége sem mohamedán elmebetegekre, sem keresztény fundamentalistákra! Trombitás Kristóf és a hozzá hasonló szektás hitvallók ugyan képzelhetik azt, hogy (számukra) „a fényteljesség és a tradícióhoz való ragaszkodás a mérce”, amelynél „napjainkban kevés … fontosabb dolog létezik”, és ezért „nem ítélhetjük el olyanért az iszlámot, aminek a párhuzamát annyira fájdalmasan hiányoljuk a modern Európából”.

Mi, modern, felvilágosult európaiak azért elég jól tudjuk, hogy a „fényteljesség”, vagy mi a bánat, magánügy, mindenki úgy keresi a maga fényeit, ahogyan akarja.

És éppen az a jó, a mi európai kultúránkban, hogy sem az imám, sem a pap, sem a rabbi, sem a láma, de még a pártvezér sem kövezhet meg azért, mert nem ott találjuk meg a magunk életének teljességét, ahol ők mutatják.

Persze Trombitás Kristóf is jól látja, „hogy amikor a nemzetféltő politikusaink a keresztény kultúra megvédéséről beszélnek, akkor valójában a modernitás által elhozott fejlemények megvédésére szólítanak fel. Azon modernitás vívmányait éltetik, amelyek egyébként Európában a halálos ágyára juttatták a keresztény kultúrát – vagy tán azon is túlra.” Csak persze ő e tényt nem örömteli fejleménynek látja, mint az európai polgárság az elmúlt jó háromszáz esztendőben, hanem szomorú romlásnak, mint annyi más megszállott valláskárosult.

Mielőtt levonná a maga extrém-funadamentalista következtetését, Trombitás Kristóf kis kitérővel ostorozza picinyt a modern európai kultúrát, kijelentvén: „Ami miatt megteremhetett Európában a modern értelemben vett iszlámellenesség, az kizárólag annak köszönhető, hogy Nyugat-Európa számos nemzete történelmük egy elég hosszúra nyúló korszakában úgy képzelte, hogy nekik ezer és ezer kilométerrel távolabb is befolyási övezeteket kell kialakítaniuk, kultúrájukat erőltetniük és főleg rabolniuk.”

Zavaróan zavaros szavak.

Olyan ez az okfejtés, mint amikor az iszlám fanatikusok televíziókból rakott máglyákon égetik el a modernitást, s ezt a tényt okostelefonokkal lövik föl a világhálóra, hogy mindenki lássa, milyen kemény tradicionalista csávók ők. Az a számítógépklaviatúra ugyanis, amelyen Trombitás összetákolja mélykeresztény tévelygéseit, egyetlen elemében sem jöhetett volna létre a felvilágosodás nélkül.

Mi, európaiak – így együtt, minket magyarokat, lengyeleket, sőt bosnyákokat is beleértve, azaz mindazokat, akik a modern európai kultúra kényelmes, szabad és örömteli civilizációját élvezik – nem azért mentünk Afrikába, Arábiába, Ázsiába, és Amerikába, hogy kiraboljuk a bennszülötteket (persze azért is), hanem főképp azért, hogy az emberi történelem legteljesebb szabadságát, legnagyobb jólétét jelentő európai kultúrát elvigyük nekik.

A mi kultúránk ugyanis – minden baloldali értékrelativizmus és ultraortodox vallási fanatizmus dacára – igenis magasabb rendű, értékesebb, mert Európa az emberi szellem csúcsteljesítménye.

Hülye vallásokat mindenki ki tud találni, bárgyú tradíciókat akárki őrizgethet. Repülőgépet, részecskegyorsítót, penicillint és antibiotikumot, ja, meg jogrendet, iskolahálózatot, szociális biztonságot, demokráciát, vízvezetéket, tudományfilozófiát, közbiztonságot meg csak mi tudunk csinálni, mi európaiak.

És az iszlámmal, meg az újbaloldali értékrelativitással pont az a baj, ami Tombitás Kristóffal: aki az európai világ nagyszerűségét tagadja, azaz, aki a modern európaiság szellemi, anyagi, civilizációs vívmányait megkérdőjelezi, az valahol nagyon eltévesztette a szocializálódást, az valahogy nagyon bénán integrálódott bele a kortárs valóságba. Lehet, jobban tenné, ha elvonulna a sivatagba kecskét tenyészteni, mint a nemes tradíciót őrző homoki pásztorok, vagy kecske nélkül imádni a maga személyes és haragvó istenét, remélve, hogy villámló bosszúja egyszer majd lesújt erre az európai Szodomára, s ezzel értelmet ad Kristóf és a többi remete életének.

Mi, felvilágosult európai szodomiták, addig összehozunk még pár technikai csodát, megfékezünk még néhány betegséget, esetleg felszámoljuk a világban az éhezést, a rabszolgaságot, meg a gyermekprostitúciót. Ha hagy rá időt Trombitás Kristóf istene…

Facebook hozzászólások

A szerző: Ratius

Ez is érdekelhet

Az intimitás-koordinátor, a jövő sikerszakmája

Nehéz idők jönnek, az előrejelzések szerint Európában és az USA-ban az egy főre jutó elmebetegek …

22 hozzászólás

 1. Az európai kultúrában pont az nagyszerű, hogy meghaladta már a vallási babonák és a totalitárius ideológiák világát. Épp ezért felesleges az iszlámtól félni. Aki idejön, előbb-utóbb ugyanolyan pragmatikus gondolkodású, szekuláris európaivá válik, mint a többség.

  • Néhány generáció alatt, feltéve ha többségben maradunk.

   • Ez a Mi Hazánk

    Ez nemhogy tévedés, hanem jól látszik, hogy a többedgenerációs muszlimok radikalizálódnak.

    • Ha az Amerikai kontinensre tekintünk, akár Dél- akár Észak Amerikára, látható, hogy több száz év sem tudta sem fajilag, sem vallásilag egy egysége nemzetbe kovácsolni az országok lakóit.
     Talán ha a DNS-be a génekbe beleavatkoznának – Isten ments – akkor talán egybe lehetne mosni a különbségeket.
     A teremtés, akárhogyan is jött létre anno, még mentes volt az ideológiáktól. A túlélést inkább gátolta, mint segítette volna.
     Amikor elharapództak, azzal kezdetét vette a káosz….

  • Ez a Mi Hazánk

   Ó, te nagyonhülye!

   “Aki idejön, előbb-utóbb ugyanolyan pragmatikus gondolkodású, szekuláris európaivá válik, mint a többség.”

   NEM. Európát sunyin, de erőszakosan iszlamizálják. Azt akarják, hogy mi váljunk muszlimmá, vagy muszlim alávetetté. Nemhogy felesleges, hanem KELL félni az iszlámtól: maga az iszlám hódító természete miatt és az európai elit iszlamizációs törekvései miatt is.

   Az európai kultúra már csak a nevében létezik. Európai fogyasztói kultúra van, konzumidióta népességgel. Aki különbözik, azt elnyomják.

   Az idetelepítendő ösztönállat csürhe kurvára nem fog szekularizálttá válni: nekik az iszlám olyan, mint nekünk a levegő.

   • Cseh Tamás dal – Kék páviánok (1997) részlet

    “Új szótár van, muszlim, vagy mi,
    Ana ha beg bah, így kell szeretni.
    Ana ha beg bah, így kell szeretni.
    Új szótár van, muszlim, vagy mi.

    Zöld világ jött, már kék sincsen,
    Na most ellenállok, kérem szépen.
    Nyíltan hányok magamra keresztet,
    Lássák, hogy más kultúra illet,
    Hogy engem más kultúra illet,
    Csak a saját kultúrám illet.

    A hírt vigyétek meg a gyerekeinknek,
    Hogy minket a saját kultúránk illet,
    Vigyétek meg a gyerekeinknek,
    A hírt, hogy nem! Nem!
    A hírt, hogy nem! Nem!
    A hírt, hogy nem! Nem! Nem! Nem!”

 2. Egy szektás ateista vágyvezérelt világértelmezését olvashattuk. Szánalmas szintre süllyedt ez a blog.

  • Ez a Mi Hazánk

   Egy libsi hülye segg értelmezését olvashattuk. Ez a szánalmas!

   • Én azért nem minősítgettem volna ilyen durván a szerzőt 🙂

    • grummanavenger

     Remélem, vigaszt lelsz ebben a szellemességben, és akkor elmondhatod magadról, hogy jó értelemben igénytelen vagy, mert kevés is elég Neked. 🙂

     • Nem-nem, lesz még erkölcsi, politikai, meg jogi elégtétel is, hogy végre nyugodtan aludhassak. Természetesen jó értelemben ez a válaszom.

 3. Azért óvatosan dicsőítsük az európai felvilágásodást is, ha lehet kérni.
  “Az európai felvilágosodás(17-18.század): A felvilágosodás korszaka előkészít egy társadalmi,politikai változást,melynek csúcspontja a Francia forradalom(1789).”
  Viszont nem kell nekem se saria, se inkvizíció, se francia forradalom. Jó lenne valami köztes egyensúly megtalálása.

  • grummanavenger

   Valahol jogos. Amikor a felvilágosodás kerül szóba, valahogy mindig olyan hangulat alakul ki körülötte, hogy “előtte: sötét, buta, durva, igazságtalan; utána: fényességes, bölcs, kifinomult, igazságos”. Aztán mindig eszembe jut, hogy gyarmatosítás, imperializmus, koncentrációs táborok (búr háborúk), gázkamrák (amerikai bünt. végreh.), fajelmélet (brit felsőbbrendűség), antiszemitizmus (francia/orosz elméletek), és persze két világháború (német precizitás és gigantikus nagy pofa).
   A felvilágosodás sok szép dologgal megajándékozta a világot, pl. a modernitással, a tudományos-technológiai forradalommal, és tényleg a széles szabadsággal (amivel nyilván a többség semmi különöset nem tud kezdeni). De konkrétan a poklot is ránk szabadította. Csakhogy nem igazán volt ez választás kérdése. Amikor jönnie kellett, jött is. És aminek következnie kellett rá, az bekövetkezett.

 4. Aki azt képzeli – és nyugaton sok történelemből elégtelenre vizsgázott ilyen – hogy a beözönlő mozlimok majd átveszik az értékeinket, megérdemelnék, hogy az indiaiak, kisázsiai görögök, magas őskultúrájú egyiptomiak sorsára jusson.
  Az iszlám nem kultúra, hanem olyan gazdasági rendszer, amely a meghódítottak dzsizjáján (maffia védelmi pénz), a megöltek vagyonának használatán, a nők mint rabszolgák munkáján, az elrabolt idegen gyerekek (janicsárok) agymosott mozlimmá válásának vágyképén alapuló zsoldnélküli hadseregén, a mások tudásának másolásán, de legfőképp a “nekem is legyen négy felségem” primitív állati szintű szexőrületén mint állandó hódítási vágyra alapozott intézményesített rabszolgatartó társadalom.
  Mohamed a barlang mélyén igazán elismerésre méltó maffia technikát dolgozott ki, melynek alapja az, hogy rámutat más területekre:Menj, fiam, itt nem jut neked se nő, se vagyon, de ott a másik nép, vedd el házaikat, tedd rabszolgává őket és lesz négy rabnőd neked is, sőt, a másvilágon is örök jutalmat kapsz az aljasságodért!
  Amíg nem szaladnak bele egy nagy történelmi pofonba, amíg vesszük az olajukat, amíg van aki civilizációnak tartja őket, és nőit odadobja, csakhogy megvásárolja jóindulatukat, addig nem is kell emberré válniuk ezeknek a rablókgyilkosoknak.
  Minek is? Nem kell tanulniuk, dolgozniuk, felfedezniük, elég ha csak bemesélik maguknak, hogy nekik minden ingyen azért jár mert felsőbbrendüek és “Allah nekik adta a Földet.”
  Ha ezek szemével nézzük, miért is változnának?
  Csak akkor lesznek hajlandóak megreformálni magukat, ha nem az oroszokra (azok gondolkodnak és dolgoznak) hanem a muzulmánokra vetünk ki embargót, nem veszünk tőlük olajat, nem adunk gyógyszert, se korszerű fegyvert, megtiltjuk, hogy “hitetlenek” nekik dolgozzanak, vagy fejlett technikát eladjanak. Akkor gazdaságilag süllyednek vissza a II. világháború előtti szintre,ahova a “magas civilizációjuk” igénytelensége, lustasága, primitívsége alapján valók.

  • heroes_never_die

   Nagyvonalakban ennyi. Az iszlám egy -mai szóval élve- fasisztoid ideológia, amnek semmi köze a valláshoz. Ezt kiválóan megirta Hamed Abdel-Samad, egyiptomi származású, immáron német iró, aki ráadásul egy imám fia, az “Iszlám fasizmus” cimü könyvében. Feltételezem, ezt nem forditották le eddig magyarra.

   Az emberiség történetének leghosszabb, legintenzivebb rabszolgatartási korszaka is a muszlimokhoz füzödik. Éppen a másokat kirabló, parazita életmód következtében volt szükségük az újabb és újabb rabszolgákra, valamint a meghóditott területekre. Európából kb. 2 millió, Afrikából kb. 17 millió embert szállitottak el rabszolgának, mig a párhuzamos mészárlások áldozatait nem tudjuk. Az indiai szubkontinensen kb. 250 millió ember esett áldozatául az öldökléssel tarkitott terjeszkedésnek és a rabszolgák utáni, évszázadokon át tartó hajtóvadászatnak.

   Nos, ezeknek teritik ki Európában momentán a piros szönyeget. Ratiusnak is tökéletesen igaza van, bár egy rövid cikk keretében nem térhet ki logikusan egyes részletekre.

  • grummanavenger

   Nem ez a baj az iszlámmal, nem ezért veszélyes, mert nem dolgoznak (dolgoznak ők), vagy hogy nincs kultúrájuk (dehogy nincs), meg mert szexőrültek (kábé mint mi), vagy mert igénytelenek (nem azok, csak az alja tömeg az, mint nálunk) vagy mert erőszakosak (ha frusztráltabb lenne a nyugati ember, erőszakosabb lenne, lehet, hogy pont mert nem muszlim…)
   Más a gond. Egyrészt az, hogy túl zseniális a pórnépnek és az úri népnek is ez a vallás. Mert primitív egyszerű, kevés és egyértelmű, szinte hülyebiztos szertartás, kötelezettség, ami nagyon látványosan közösséggé kovácsolja őket. Kifelé képesek közösen fellépni, érdekeket képviselni, összetartani, még ha sok viszályuk is van. (Ezt a keresztények nem igazán tudják.) Másrészt a békét hirdeti ugyan, de nem szankcionálja az erőszakot, ha az indokolt. (Mikor nem az?…) És ez az egyetlen vallás/ideológia, amely hatékonyan, a szociális és civilizációs sértettségre alapozva szembe tud menni a Nyugattal.

   • grummanavenger

    Továbbá a rabszolgaság kérdésében soha nem tudott az iszlám világ olyan hatékonyan ipari lenni, mint az ipari forradalom korabeli nyugati “újkori” rabszolgaság. Tömegesebb is volt, és intézményesebb is, mint az iszlám rabszolgaság. (Más kérdés, hogy simán beszálltak vadászként, kereskedőként ebbe az új, hatalmas bizniszbe az arabok is.)
    Továbbá pont az a kérdés, hogy “vesszük-e az olajukat”, jól rámutat arra, hogy a muszlimok milyen elképesztő anyagi szélsőségek között élnek, aminek a töredéke sincs jelen Európában, leszámítva a tényleg kiszorult balkáni cigányságot (habár ennek felelősségbeli vonatkozásaival most nem foglalkoznék…) És pont a migráció mutatja meg, hogy az ún. kötelező segélyezés az iszlámban mennyire nudli a nyugati szocializmus intézményes gyakorlatához képest. Ugyanis az öbölmenti államokban, ahol kolbá… bocsánat piláfból van a kerítés, gyakorlatilag csak önkéntes rabszolgák mennek, idényjelleggel, munkában megdögleni, szerte a szegény iszlám világból. Míg Európába nyilvánvalóan könnyen és jól élni, továbbá korlátlan számú numerát következmények nélkül megejteni jönnek. (Ki nem jönne?) Tehát ha nem vennénk “tőlük” olajat, az igen kevéssé érintené mind a migrációt, mind a vallásos elszánást, mind a civilizációink vetélkedésének esélyeit.

 5. Hii -hi alázzák a mandineren is rendesen !
  Hiába tud írni valaki attól még nem biztos, hogy jó is amit ír!
  A kutyakaki ha bezacskózom kidobni akkor is az marad,hiába írom rá (csokoládé)!

 6. “…Épp ezért felesleges az iszlámtól félni. Aki idejön, előbb-utóbb ugyanolyan pragmatikus gondolkodású, szekuláris európaivá válik, mint a többség…”
  Ezt írta egy kende nicknevű hozzászóló…
  Alább látszik, mennyire pragmatikus ez a társaság. Akik először a kende nicknevű hozzászólót és faji rokonait fogják (nem) pragmatikus gondolkodásukkal finoman szólva a pálya szélére küldeni…de inkább holtan teríteni…

  https://youtu.be/Pf8jaVqLPsM

  Tanulj tinó, ökör lesz belőled!

 7. grummanavenger

  Az mondjuk eléggé könnyen érthetően demonstrálja a jelen kori nyugati világ betegségét, amikor pl. egy izraelita származású szodomita, jelesül a zé+os Kristóf, miután férjhez ment Izraelbe, a betonfal és szögesdrót mögé, nem egy Paks2 tőszomszédságába, hanem konkrétan atomrakéták mellé, onnan blogol, hogy Krisztus tanításaira hivatkozva bírálja 10+1 pontban Orbán Viktor keresztényietlen iszlamofóbiáját, rasszizmusát és idegengyűlöletét. Pedig ha végül mégiscsak “győz az igazság” és “eloszlik a gyűlölet sötét fellege”, akkor elképzelhető, hogy a muftik inkább Orbánnal vagy valamely hasonlóval akarnak tárgyalni, bármiről, a zé+os Kristófot meg felakasztanák a fütykösénél fogva, feltéve ha maradt belőle valami. Az Újpest rkp.-Szt.István krt.-Váci út-Dráva u. négyszögben is nagyon népszerű gondolat a kerítésbontás, pedig a helyükben én nem lennék ennyire optimista, hogy majd az esemény után is olyan szép lesz az élet, mint most, itt a rettenetes fasizmusban, ahol a gonosz keresztények szörnyű emlékművekkel kínozzák őket.

 8. grummanavenger

  (nyilván én nem Trombitás Kristófról emlékeztem meg, csak a szép nevéről beugrott ez a másik 😀 )

 9. grummanavenger

  Elvileg Európa nincs annyira a kereszténységhez kötve, mint azt szokták mondani, szerintem régebbi jelenség az európai típusú civilizáció, mint a kereszténység. Antik eredetű. Így a kereszténység csak közben jött hozzá, amikor a lényeg már megvolt. Ez a véleményem szerint az az elv, miszerint a minőség mindig fontosabb a mennyiségnél, és le is győzheti azt, ahogy erre példák ezreit szolgáltatja az európai történelem, Marathóntól Eger várán át India gyarmatosításáig. Ennek alapja valószínűleg az autonóm individuum, ami talán görög jelenség volt először. Ennek az individualizmusnak az alapján – és talán ezt ellensúlyozandó – jól működő arisztokratikus rendszerek alakultak ki, amelyek hosszú századokon át stabilak maradtak, és ez kedvezett a civilizáció nyugodt fejlődésének, amíg az el nem érkezett az akceleráció korába. (Pl. Spárta, de legalábbis a poliszrendszer, Róma, és az Egyház által irányított középkor.) A minőség többnyire fontosabb szempont volt, mint a mennyiség, méret, tömeg, nem úgy, mint keleten. Legjobban saját perifériális, félperifériális kultúráinkon, az oroszokon és az amerikaiakon látszik (de valamennyire még az arabokon is), hogy milyen nagyra értékelik az európai minőséget, ugyanakkor kritikus helyzetben mindig a mennyiség bűvöletébe esnek, embertömeg, ipari kapacitás, termelési mutatók. Igaz, hogy a világháborúban végül ezekkel győztek egy inkább minőségelvű európai hatalom ellen, de már eleve az, hogy a perifériák nyomták le a centrumot, komoly válságtünet. Összességében akkor menekül meg Európa, ha visszatérünk a minőségelvhez, ami a tudás (és nem a butaság!) tekintélyét kell jelentse, és párhuzamosan erősödik a tekintély maga, az arisztokratikus, érdem-alapú, konzervatív és hierarchikusabb, nem annyira demokratikus és nem annyira ingyen, a semmiért birtokolható irányítási struktúra. És persze ettől még keresztényként örömmel venném, ha Európa (újra) keresztény is lenne.
  (Nem tudom, hogy hasonló gondolatok olvashatók-e valahol, magam mindenesetre így vélekedem Európáról.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük