MTI/EPA/A San Diegó-i Állatkert Szafariparkja/Ken Bohn

A fajok nyilatkozatot adtak ki a Magyar Tudományos Akadémia megkeveredéséről


Az ügy előzménye, hogy a MTA is nyilatkozatot adott ki a következő kezdőmondattal: “A ma élő emberek egyetlen fajhoz (Homo sapiens) tartoznak, melynek tagjai eltérnek egymástól például bőrszín, testalkat, arcberendezés szerint.”

Az MTA az a szervezet, amely nyelvészeti részlege általában egy emberöltőn belül is többször szokta például megváltoztatni alapvető szavaink írásmódját vagy a nyelvtani szabályokat. Például: (a sorrend mellőzésével) utcza, ucca, utca vagy bármi. Tagjainak ez a része valószínűleg a legtöbbet megátkozott emberek közé tartozik Magyarországon és az anyukájuk pedig rengeteget csuklik. Az MTA politizáló nyilatkozata nem csak a szervezet feladatának félreértéséről, hanem sok egyéb félreértésről is tanúskodik.

Értelmes emberek ugyanis nem szállnak be hülye politikai acsarkodásokba. Főleg nem ilyen barom szöveggel, amelyben megint gondosan közhelyesítik és félreértik Szent István mondanivalóját:

„Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek,

úgy különb-különb nyelvet és szokást,

különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal,

s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli…”

(Szent István király intelmei Imre herceghez)

A ma élő emberek egyetlen fajhoz (Homo sapiens) tartoznak, melynek tagjai eltérnek egymástól például bőrszín, testalkat, arcberendezés szerint. Az ember hosszú idő alatt kialakult különböző rasszainak egyike sem magasabb vagy alacsonyabb rendű, mint a másik, és keveredésük egyidejű az emberiség történetével. E folyamat bármilyen korlátozása vagy megbélyegzése összeegyeztethetetlen az egyetemes emberi kultúrával, a humanizmussal, a kereszténységgel és az emberi jogokkal. Egy-egy kultúrát különböző embercsoportok hozhatnak létre, amelyek jellemzően nem rassz szerint, hanem földrajzi elhelyezkedésükben, történelmükben, nyelvükben vagy nemzeti identitásukban különböznek. A kulturális keveredés hathat megtermékenyítőleg, segítve a társadalmi fejlődést, de jelentős feszültségek forrása is lehet. A politika és a társadalom felelőssége a kultúrák egymást gazdagító, de önazonosságukat megőrző sokszínűségének fenntartása, találkozásaik koordinálása és a fellépő ellentétek kibékítése a nemzetek és az emberiség javára. Az olykor igen keserűen megszerzett történelmi tapasztalatok arra tanítanak, hogy óvakodjunk a túlegyszerűsített válaszoktól.

Az MTA jelesei először is úgy tesznek, mintha valami tudományos kérdésről lenne szó és nem politikai gyűlölködésről. A rasszok közötti különbségek vagy objektívek vagy értékítéleten alapulnak, vagy akiknek ez kedvenc szórakozása, összevesznek azon egymással, a rasszok közötti különbségek lehetnek-e olyanok, hogy azok értékítéletet alapozzanak meg?

Például rasszista-e az a kijelentés, hogy a sárgák szorgalmasak? Most szólok, hogyha ezt a kifejezést igaznak fogadjuk el, akkor a feketék és a fehérek szorgalmasságáról is mondunk valamit.

Nagyon nehéz bármilyen belbecsű tulajdonságot úgy megfogalmazni és embercsoportokhoz rendelni, hogy abból következően ne sorrendezzünk, amiből pedig hihetetlen gyorsan következik az a baromkodás, amit most az MTA elnöksége elkövet. Anélkül persze, hogy mondana valamit érdemben, hozzátenne valamit a lényeghez. Az MTA tisztelt főbölcsei megpróbálnak politikailag korrektek lenni. Mondjuk akkor nem kellene használniuk az arcberendezés kifejezést, de ezt ezeknek a teljesen humorérzék nélküli embereknek soha nem fogjuk megmagyarázni.

Nem helyes, ha egy tudományos szervezet vezetősége, a fő tudományos szervezet vezetősége, három-négy sor alatt jut el a szólás- és a gondolatszabadság totális korlátozásának igényéhez:

E folyamat (mármint a fajok keveredése) bármilyen korlátozása vagy megbélyegzése összeegyeztethetetlen az egyetemes emberi kultúrával, a humanizmussal, a kereszténységgel és az emberi jogokkal.

A következő sorokkal már csak ki akarnak menekülni Soros György és társai álláspontjából, de teljesen sikertelenül persze.

Ez a mondat ugyanis azt jelenti, hogy szerintük az emberi fajon belül semmilyen genetikai vagy kulturális határ nem tekinthető értéknek és nem is védhető.

Ahhoz viszont vagy hülyének, nagyon hülyének kell lenni, a tudomány összes területén egyszerre, hogy valaki ne fogja fel, az emberiség genetikai és kulturális diverzitása nem csak a különböző legtágabb környezeti feltételekre adott válasz, hanem a faj túlélésének legalapvetőbb eszköze is. Az etnikai változatosság természetes és a genetikai csoportok keveredése, feloldódása természetes jelenség generációs távlatokban, ahogy a világ változik.

De hogy valakik annyira ostobák legyenek, hogy belepistulva egy ideológiába, elutasítsák az egyéneknek, a családoknak és a közösségeknek azon jogát, hogy ez ellen küzdjenek, és a saját szabályaik szerint zárjanak ki és fogadjanak be másokat a saját köreikbe, életükbe, közösségükbe, az egészen elképesztő és nem mellesleg vérlázító.

Tehát én, mint fajtajellegekkel bíró emberi lény, felkérem embertársaimat, hogy ne keveredjenek, ne vegyüljenek az MTA vezetőségével, mert azok vagy ennyire sötétek, vagy némi “kutatási” pénzmagért becsicskultak Soros Gyuri bácsi szellemi színvonalának.

Ja, és gyávák is.

(Ha van igény rá, azt is elmagyarázom egyszer, hogy Szent István mire gondolt az idézett részben.)


A szerző: Paranoid Android

Élek, ami egy droidtól szép. Remélek, ami optimizmusra vall, viszont idegen a karakteremtől. A jól kompenzált paranoia előny.

Ez is érdekelhet

Meráni Klára férjével az árnyéktrónra tör

  Normális ember nem vágyakozik arra, hogy bolgár “nagyhercegnőt” lásson a magyar trónon. Arra sem, hogy …

36 hozzászólás

 1. Hajdu János

  Maradjunk annyiban, hogy a tudományos akadémia tagfelvételén a teljes alkalmazkodás és benyalás az amiről tanúbizonyságot kell tennie a jelöltnek. Hogy miért? mert egyébként a bírálók, akik már tagok és ennek megfelelően végtelenül bigottak, nem értik az eltérő gondolatmenetet. Igaz tehát az az állítás, hogy a legalkalmatlanabb hülyék alkotják ezt a “tisztelt” gyülekezetet.

 2. Az átlagpolgár azt gondolná, hogy az MTA a bölcsek legbölcsebbjeit összefogó tudományos társaság, Ez valamikor talán így is volt, de napjainkban inkább hasonlít egy falusi önképzőkör kocsmatagozatára.
  Ezt a közleményüket, mikor olvastam, hát nem mondom, hogy nem vigyorogtam vagy két percig, ez kb. olyan mintha tudományos dolgozatot adnának ki arról, hogy a Hold márpedig nem sajtból van. Úgy látszik ők homo ludensek vagy homo …-ok. Fontos volt megszólalniuk, bizonyára emberek milliói küldték a leveleket, e-maileket, hogy ugyan magyarázzák már el, mi is az embernek a jogállása bolygónkon. Ezt az MTA-t fönntartani milliárdokból azt hiszem elfecsérelt pénz. Ezek a “tudományos” emberek a valamikori román tudományos akadémia elveit követi, amikor is egy bizonyos Elena Ceausescu volt a román akadémia elnöke.

 3. Teljesen igaz a cikkben lévő kritika, de ezt bőven ki lehet egészíteni az MTA jeleseinek biológiai és történelmi, kulturális és észbeli ordító hiányosságaival.
  Először is, az arcberendezés, bőrszín igenis meghatározza, hogy melyik emberfajta hova való. A négerek például nem alkalmasak Európai éghajlatra, azon okból, hogy a mai gyógyszerek hiányában 2-3 nemzedék után kihalnának, mert pigmentált bőrük nem engedne át elég D vitaminhoz szükséges napsütést. Nem véletlenül fehér alapbőrű az ember ahogy megyünk északabbra.
  A szorgalomra és gyors felfogásra is szükség van olyan kontinensek olyan nehezebben élhető területein ahol tél-nyár, időszakos élelemhiány állandó alkalmazkodásra, munkára kényszerít, nem elég csak gyorsan futni az oroszlánok elől…
  Sőt a vallások is alakítják a rasszokat, így jutott el az iszlám az unokatestvéri házasodásból, napi öt órányi időpazarló imán át a rablásra szakosodással a munkautáló rasszba, hogy 1400 év alatt leverte a saját átlagos IQ-ját a 80-as szintre.
  Ez eddig a biológia nem értéséről ad bizonyságot, de az már mindennek teteje, hogy az MTA ilyen nyilatkozó Soros-seggnyalói még a történelemből is levizsgáztak, az már rettenetes szégyen. A kultúrák egymásra hatása csak akkor és ott termékeny, amikor vannak saját kultúrák és néha, alkalmanként érintkeznek és egymásra békésen rácsodálkoznak. Más esetben két alapvetóen homlokegyenes kultúra csak egymást kioltja emberéletekkel egyetemben. Erről szól az egész emberi történelem!
  S az nem is magyar, aki a kereszténységet meri megvádolni! Nem szégyellik magukat, hogy egy lapon emlegetik a kereszténységet az Európára már harmadszor rárontó gyilkos iszlámmal, és még minket vádolnak humanizmus hiánnyal, mikor az élősködő muzulmán nem is titkoltan azért jön, hogy eltöröljön minket a Föld színéről, és e sáskafaj visszavesse az emberiséget az iszlám barbár szellemi sötétségébe, amely már megalakulásakor is egy kultúraundoros visszaesés volt a görögrómai-budhista-egyiptomi sokkal civilizáltabb ókori kultúrákhoz képest!
  S ezeket kéne ünnepelnünk az új liberális vallással egyetemben, miszerint csak az a kultúra, ha bárkit, bárhogyan megdugunk, bármikor és bárhol, amikor perverz kedvünk csak tartja, de a munkát nagy ívben kerüljük, mert akkor nem érünk rá állandóan szexelni…!
  Ugye, drága (szó szerint) túlfizetett MTA tagok, elvégre a szövegük alapján buzivilág is egy értékes kultúra, nem?

 4. MTA: “A kulturális keveredés hathat megtermékenyítőleg, segítve a társadalmi fejlődést, de jelentős feszültségek forrása is lehet.”
  No-Go zónák például.

  Martell Károly nevéhez fűződik az arabok nyugat-európai előretörésének megállítása a 732-es poitiers-i csatában.
  Ő még nem tudhatta azt, amit a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége olyan jól tud, miszerint
  “A ma élő emberek egyetlen fajhoz (Homo sapiens) tartoznak, melynek tagjai eltérnek egymástól például bőrszín, testalkat, arcberendezés szerint. Az ember hosszú idő alatt kialakult különböző rasszainak egyike sem magasabb vagy alacsonyabb rendű, mint a másik, és keveredésük egyidejű az emberiség történetével.

  E folyamat bármilyen korlátozása vagy megbélyegzése összeegyeztethetetlen az egyetemes emberi kultúrával, a humanizmussal, a kereszténységgel és az emberi jogokkal.”

  Ha ezt akkor Martell Károly tudta volna, akkor nem szállt volna szembe a hódító arabokkal. hanem az mondta volna nekik:
  “Gyertek srácok, legyünk jó barátok.”

 5. dr. Kolompár Genitália

  Vihar a biliben. Valóban az ember maga a faj, és vannak különböző rasszok, különböző népek(nemzetek), és különböző kúltúrák. Orbán valóban téves kifejezést használt, de ettől nem lett sem náci, sem antiszemita , sem rasszista.
  Mondjuk egy jogvégzett miniszterelnöktől én elvárnám, hogy ne beszéljen butaságokat, de megtörtént, és azt hiszem ki is javította.
  A tudományoskodó akadémiának azt üzenem, hogy essenek neki, és az összes lexikonból, szótárból, történelemkönyvből, Btk. jogszabályból és egyebekből vetessék ki a “fajelmélet”, “fajgyülölő”, “faji megkülönböztetés” “faji diszkrimináció”, stb. szabvakat, mert azoknak semmi értelme. Persze látszik a kettős mérce szülkségessége, hiszen a “faji” kérdés fenntartása mindig hoz a konyhára..

  • Kocajogász

   Orv bán NEM használt téves kijelentést. Az angolban a RACE szó egyaránt jelenti a FAJ és a FAJ-TA “NEM RENDSZERTANI” fogalmat. ÉS amikor az izraeli LIKUD párt prominense kijelenti, hogy Orv bán NEM RASSZISTA stb. stb., akkor ezt illene tudomásul venni a “magyar” tudomá(ko)nyos akadémia ÖSSZES, kivétel nélkül zsidó tagjának.
   Dr. Kolompár önmagának is ellentmond, amikor idézi a hatályos jogszabályhelyekről a FAJ- előtagú összes szót, amit nyilván “RASSZ” értelemben használják.
   Mint nyelvész, aki szükségszerűen politizál is, PONTOSAN TUDOM, h. a nemzetközi egyezmények (HUMAN RIGHTS…) a keletkezésük idején közismert és nyilván helytelen “FAJ”-elméleti/politikai tanokra való VISSZAHATÁSKÉNT születtek.

   Mint jogász, ezúton hívom fel a Magasságos Szemita (=zsidó- és arab-s3ggnyaló!) Akadémia figyelmét arra a nem elhanyagolható körülményre, miszerint az adott népesség SZÁNDÉKOS keverése, életfeltételeinek ellehetetlenítése stb. stb. NÉPIRTÁS. A kalergista-sorosista-ENSZ-ista “HELYETTESÍTŐ MIGRÁ-CIONISTA” “európai” politikusok társtettek ebben az el nem évülő háborús bűncselekményben. Ez esetben azonnali letartóztatásuknak van helye, kedves Viktor, kedves Judit – háborús bűnösökkel NEM TÁRGYALUNK.

   (Magam tökéletes “eurázsiai” keverék vagyok: lengyel-szlovák-kelta-hettita-görög-székely-német-UGOR materialista “zsidókeresztény”. ÉS AKKOR MI VAN? “Magyar vagyok, magyarnak születtem. / Árulók és gonosztevők uralkodtak felettem”…)

 6. Az MTA elmehet a búsba. Még mindig bolsevik, kontraproduktívan kiválasztott idióták gyülekezete, ez megint bebizonyosodott.

  1. Az MTA Kijelenti hogy egytelen emberi faj van

  2. Kijelenti hogy aki a fajok (többeszszámban) keveredését nem tartja elfogadhatónak, az náci – hogy röviden fogalmazzak. Akkor most Ahmed a példakép, aki kecskével is?

  3. Minden magyarul is hivatalosan lefordított iratban fajokról beszélnek az emberi jogokkal kapcsolatban (EU, ENSZ). Akkor most a fordítók a nácik vagy az Ensz, vagy ez EU emberjogi tanácsa?

  4. Elfelejti az egyes emberi fajok, fajták, rasszok, – ki a rosseb tudja éppen megjegyezni hogy politikailag, tudományosan vagy közbeszéd szintén éppen melyiket PC használni – közötti különbségeket, amelyek nemhogy csak megjelenés, fizikai képességek, IQ-ban nyilvánulnak meg, de pl. orvosilag is különbséget tesznek ezen rasszok között, mert egyes gyógyszerek máshogy hatnak más-más rassz esetén.

 7. “a büntető törvénykönyv gyűlöletbeszédről szóló részének módosítását. E szerint büntetendő, ha valaki nagy nyilvánosság előtt valamely nemzeti, etnikai, FAJI (!!!) csoport, avagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre izgat vagy erőszakos cselekmény elkövetésére hív fel”
  https://www.origo.hu/itthon/20031208tilthatjak.html
  .
  MIÉRT NEM NYOMJA A KÉPÜKBE A KORMÁNY A BTK VONATKOZÓ TÖRVÉNYT, AMI KIEMELI A FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS BŰNCSELEKMÉNYÉT???

  • Tehát a törvényben is ott a megnevezés: FAJI!
   Ez a törvény tervezetként több lépcsőn ment végig a szakemberek között! Egytlen egy kifogás sem merült fel sem szakemberektől, sem jogi kamaráktól, sehonnan! Mert pontosan tudják, hogy a FAJI különbség igenis létezik, ami egyúttal KULTURÁLIS különbséget IS jelent, vagy jelenthet.

   Igenis, f
   FÉLVÉR kínai és magyar gyereknél is jelenthet nemcsak a külső jegyeket tekintve, hanem kulturális azonosulást, megkülönböztetést is.

   Lásd a gyorskorcsolyázó testvéreket A BALOLDAL FAJI ALAPON TÁMADTA MEG, mert mint világverő élsportolók magyarnak vallják magukat, és elfogadták Orbán Viktor laudáló meghívását .
   A kormánypártok gyengék kommunikációban!
   Örök hibájuk.

  • Homo sapiens sapiens a modern ember, amugy… MTA csicskabrigádja ezt nem tudja?

 8. “Az ember hosszú idő alatt kialakult különböző rasszainak egyike sem magasabb vagy alacsonyabb rendű,”
  azonban értelmi szintjük merőben különbözik. 🙂

  • 100%
   És ez a saját kulturális, civilizációs fejlettségi szintjük által determinált. Az afrikai népek többévezredes lemaradását, főleg, a máig is létező törzsi körülmények között nehéz felszámolni.

 9. Nézzük_magát_a_dolgot

  Tisztelt Cikkíró! Tisztelt Hozzászólók! Az Akadémia fontoskodik. Kiragadnak egy szót, belekapaszkodnak a biológiában megrögzült nevezéktanba. Valóban, a biológiai meghatározás a “faj”-ra valahogy így néz ki (tudós kiigazításokat ezúttal nem kérek): egy fajhoz tartoznak azok az emlős állatok (biológiai szempontból az ember valóban közéjük tartozik), amelyeknek eltérő küllemük és más sajátságaik ellenére az eltérő ivarú egyedei kivétel nélkül egymással nemzőképes utódokat hoznak létre. Például az egyes kutyafajták hajmeresztő mértékben különböznek egymástól, mégis úgy szaporodnak, hogy ihaj! Tehát a “kutya” megnevezés egy fajt jelent. Ugyanígy, hazánk szépkeblű hölgykoszorúja körében népszerű az afrikai rasszok férfiainak bizonyos kiváló testi adottsága, ezért kellő elővigyázatosság nélkül ragyogóan életképes göndör hajú utódok jönnek világra. Tehát egy pesti sváb-morva eredetű szépség és a maszáj dákós legény EGY FAJHOZ TATOZNAK. Ellenben a ló és szamár szerelme ugyan hoz létére utódot, de az szomorú magtalanságra van kárhoztatva, tehát a ló és szamár külön faj. No most a fontoskodó MTA figyelmen kívül hagyja, hogy a mindennapi beszédben még a természettudományokban nem teljesen analfabéta emberek is a faj szót másképpen értelmezik és használják. Még az ENSz alapokmánya is azt írja, hogy nem lehet megkülönböztetni az embereket vallásuk, nemük és FAJUK szerint. Hagyja már békén az MTA a szőrszálhasogatást, inkább azt hozza nyilvánosságra, hogy milyen világraszóló tudományos és technológiai eredmények produkáltak mostanában…nem összeollózott szociológia és esztétikai kamu dolgozatokra célzok…

  • Kocajogász

   Csak kötözködésből: bizonyos kis- és nagymacska-FAJOK egyedei képesek több-kevésbé (inkább többé!) nemző- és fogamzóképes utódokat létrehozni (tigris-oroszlán, gepárd-párduc-puma), de ez a jelenség a zebrák-vadlovak, kecskék-juhok körében is ismert. A madarak körében létezik egy érdekes jelenség: az egymás melletti területeken élők csak kicsit különböznek egymástól, de mire ez a Földet körbeéri, a külső megjelenés jelentős. Ergo: ezek az egyedek már nem szaporodnak egymással, bár képesek lennének… Akkor most külön faj v. fajTA?? Csányi Vilmost tessék lapozgatni…)

 10. Aki ma a saját embersége, veleszületett erkölcse és józan esze helyett inkább a lealjasult árulókká vált mai “írástudók” emberiségellenes, hazug tanaira hallgat, az megérdemli a sorsát, amivel ez a szép új világ jutalmazza meg őt és a szerencsétlen utódait, ha lesznek egyáltalán.

 11. Úgy látom még az MTA Magyar Tudományos Akadémia esetében is nagy a fogalomzavar.
  https://mta.hu/mta_hirei/az-akademia-elnoksegenek-nyilatkozata-112319
  Ha tudományosan igaz az MTA nyilatkozata akkor valóban nem lehet a fajok között keveredni, mert lehetetlen.
  Tehát igaz amit Orbán Viktor mondott hogy “nem lehet faji keveredés”, tehát az MTA Orbán Viktorral megegyezően és azt alátámasztva nyilatkozott..: “A ma élő emberek egyetlen fajhoz (Homo sapiens) tartoznak, ”
  Orbán Viktor pedig fajokról beszélt nem “rasszokról”, tehát nem rasszista.
  Ha tudományosan igaz az MTA nyilatkozata, akkor elavult a BTK faji megkülönböztetésre vonatkozó része, a “faj” szó használata, ugyanis csak egyetlen faj létezik az ember, és ezen belül rasszok.
  2003. évi CXXV. törvény Hátrányos megkülönböztetés 8. §.b.
  Tehát nem hátrányos megkülönböztetés ha valaki nem akar keveredni ” faji ” alapon, és ezt az Magyar Tudományos Akadémia is alátámasztja.
  Nem lehet senkit sem kötelezni a faji keveredésre, tudományos alapon.

  • @K: Csak Orbán Viktor egyrészt nem egy természettudományos előadást tartott, hanem politikai beszédet.
   Tehát értelmetlen előszedni a faj biológiai jelentését.

   Másrészt: érdemes elolvasni tüzetesen a XXXI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tett előadást (https://bit.ly/3QEmjcv ). Nem esik szó bőrszínről, rasszokról, azok alá-vagy fölérendeltségéről – így nem lehet rasszizmussal vagy nácizmussal vádolni – hanem “európai népekről” és “Európán kívül érkezőkről” esik szó – előbbi az európai zsidó-kereszt(y)ény kultúrkör, utóbbi az iszlám – amely utóbbiak ellen már viseltünk hadat “Nándorfehérvárnál”, “Bécsnél” és “Poitiersnél” – és az álláspontok nem közeledtek (ezért nem lehet ez esetben “megtermékenyítő, társadalmi fejlődést elősegítő”-hatásról beszélni) – erre a nyugat-európai terrortámadások, no-go zónák vagy a déli határon elkövetett “viselkedésük” sajnálatos, de valós példák – bármennyire is szeretnének elfogadóak lenni velük szemben.

   • triacus2022-08-05 : 14:22
    Pontosan egyetértek, csak más megközelítésben értelmeztem.
    A MAZSIHISZ és az MTA nyilatkozata is tekinthető úgy hogy Orbán Viktornak van igaza.
    A bevándorlók rossz megítélése azért van, mert Nyugat-Európában a legtöbb terrorista tömeggyilkosság, pl: Charlie Hebdo kiirtása is a bevándorlókhoz köthetőek, és a liberálisok nem tudják azt elhitetni hogy a bevándorlás jó, és a bevándorlókkal való keveredés jó.
    Orbán Viktor pedig inkább bevándorlókról beszélt, és nem “raszokról”, és nem “fajelméletet” adott elő, hanem tényleges veszélyről beszélt.
    Tehát szerintem is rágalom a rasszista vagy antiszemita vád.
    De a “biológiai értelmezés is Orbán Viktor javára dönti el a vitát.
    Tehát egyetértek.

 12. “Nem is tudom, kinek higgyek egy tudományos kérdésben? A Magyar Tudományos Akadémia szakmailag kompetens tudósainak”
  Argumentum ad verecundiam-jellegű érvelési hiba. Attól, hogy valaki a Magyar Tudományos Akadémia híres-neves tudósa, még állíthat baromságokat (például egy politikai, köznapi beszédben a faj fogalmánál biológiai értelmezést vár el, pedig van irodalmi, sajtónyelvi, köznapi értelmezése – mint “Nép, népcsoport, nemzet. “/”Vmely nemzeten belül az a réteg, amely ősi, törzsökös származású s bizonyos jellegzetes sajátságokat legtisztábban képvisel.” – idézetek forrása: MTA értelmező szótár: https://bit.ly/3BOwvLj ).

  “agy egy álneves bérkommentelőnek, akinek egy vigyorgó, napszemüveges ENSZ-logó az avatárja és minden kommentje buzizásról, migránsozásról, muszlimozásról és ezerszer cáfolt, abszurd konteók emlegetéséről szól?”
  Ez pedig argumentum ad hominem-jellegű vádaskodás. Cáfold meg Naprózsa állításait, ne a személyével foglalkozz!

 13. Gratulálok a cikkhez!! Talált, süllyedt!!!!

 14. Mivel az MTA-ban nem volt rendszerváltoztatás – és nem is lesz – mert a kommunisták átörökítették magukat és utódaikat, az MTA-t, mint részben parazita társulást meg kell szüntetni. Lehet a nyugati mintákra újjáalakítani.
  A nyelvelőknek pedig addig is figyelmébe ajánlom a szavakat, azok logikáját és következményeit: kiválasztottság, elkülönülés, kirekesztés, felsőbbrendűség, házassági tilalom, kettős mérce, talmud, stb…

 15. “amelyek jellemzően nem rassz szerint, hanem földrajzi elhelyezkedésükben, ”
  .
  Helyben vagyunk!
  Afrika
  Indiánok
  Eszkimók
  Távol-Kelet
  Közel-Kelet
  Észak-Európa
  Dél-Európa, Balkán
  Kunok, jászok, székelyek
  Stb.

  Klf fajok, fajták.
  Oszt jó reggelt!

 16. Az MTA kiad egy nyilatkozatot úgy, hogy nem tudja, hogy a klf rasszok a klf földrajzi helyeken alakultak ki az éghajlat és egyéb környezeti hatásokra, mely különbségek GENETIKAILAG IS KIMUTATHATÓK?!

  Még mindig tele az MTA munkásőrökkel és leSZARmazottaikkal?!

  Félanalfabéta csürhe!

 17. Akik rasszistának vagy antiszemitának tartják Orbán Viktort, „egyszerűen idióták.

 18. A kommunista rendszer kiszolgálói voltak 40 éven keresztül. Munkásságuk jelentős része szemétre való. Ennyit a nagy tudományosságról.

 19. időgyógyász

  Drága hetven éve rettegő, a mindenkori rendszerek haszonélvezőii, a holokausztból is pénzt csináló zsidó honfitársam ! jó lenne már befejezni ezt az állandó faji kérdésekről szóló hamis szólamokat ! A faji kérdésekre olyan hiperérzékeny zsidó vezetők, akkor miért nem kiabáltak, amikor az Oroszoktol faji alapon elvették a vagyonukat, zárolták a bankszámláikat, eltiltották a sportolókat a rendezvényektől, nem érzitek, hogy ez ujjabb holokauszthoz fog vezetni ? GONDOLKODJATOK !!!!

 20. Nem értem miért kell bonyolítani a minősítést.

  A beszéd után néhány nappal két cikk i megjelent itt a hörgőkről. A másodikban Verhofstadt őrjöngése, meg 64 akadémikus felháborodása volt a tárgy, erre most az MTA a magáévá tette, pedig az első cikk és a kettőnél a kommentek világosan levezették, a biológiához a fogalom használatának semmi köze nem volt és mindenki helyesen értelmezte!

  Mindenki helyesen értelmezte, kivéve azokat akik kiéhezve várták a politikai támadás lehetőségét Orbán Viktor ellen, hát lecsaptak rá, mint a repülő Mária a névazonosságra, vagy Szabó Timea Korózs mester nagyszerű asszonyának a hazugságaira!
  És tette, ezt 64 akadémikus, majd a jelek szerint őket megerősítve a vezetés!

  (Hogy kik ők és hogy kerültek oda, milyen érdemek alapján azt nem tudom, nem is érdekel, viszont van egy kérésem az MTA elnökéhez, kérem hogy nyilatkozzon arról, de tényszerűen, hogy az egykori Gerő Ernő ”elvtárs”, aki két évet járt orvosira, aztán hivatásos kommunista lett Szeges Ernő néven, majd a spanyol polgárháborúban egy nemzetközi brigád parancsnokaként a barcelonai hóhér gúnynevet kapta az ottani ”munkásságáért”, valóban az MTA tagja-e még mindig, csak felfüggesztve!)

  Nos, a 64 akadémikus meg az MTA elnökséget tájékoztatom, megpróbáltam nyomát találni a tiltakozásaiknak, kifogásaiknak, elhatárolódásaiknak az alábbiaktól:

  – van egy nemzetközi egyetemes egyezmény az emberi jogokról, tiltja a FAJI, vallási stb megkülönböztetést, sehol nincs utalás a kifogásukra,

  – a múlt rendszer Alkotmánya, Btk.-ja, Ptk.-ja i kimondta a nemre, FAJRA, felekezetre a megkülönböztetés tilalmát, ott sincs a kifogásaiknak nyoma sem,

  – a hatályos Alaptörvényünk, Btk.-nk is kimondja a FAJI, vallási megkülönböztetés stb. tilalmát, és tiltakozott az MTA? Nem!

  Egyébként beszélt már korábban is erről a Miniszterelnök úr, akkor a civilizáció fogalmat használta, akkor meg az nem tetszett, egyeseknek!

  Mielőtt az itt megjelent akadémikusokat, vagy az MTA mundérját védők kioktatnának, hogy ez nem politikai, hanem biológiai (hadviselés?) a részükről, kérem itt mutassák be (bemásolható a kommentbe) az EP-hez benyújtott tiltakozásukat – a biológiai képtelenség miatt – az EP határozat ellen amely kimondta:

  A férfi is szülhet!

  Vagy mutassák be a tiltakozásukat a nemváltoztatás förtelmes hazugsága ellen, a plasztikai szabászat csak torzókat hoz létre, de a nőből férfit, vagy a férfiból nőt nem tud csinálni!

  Megtették? Nem?! Pedig ez tiszta biológia!

  A DNS eredetéről mi az elméletük? És ki írta a programot? Inkább ezzel foglalkozzanak, vagy ha nem megy hát … nem tudom mivel, de Orbán Viktorral, az iránnyal, a mi életünkkel ne akarjanak szórakozni!

 21. Vízöntő
  2022-08-05 : 19:03
  Maximálisan egyetértek.
  NEM “kell bonyolítani a minősítést”….:
  -Először a MAZSIHISZ mondta hogy “biológiailag” az emberiség egyetlen faj, és utána többen csatlakoztak ehhez, most legutóbb az MTA.
  Ám legyen, de akkor Orbán Viktornak van igaza, mert akkor biológiailag nincs “keveredés a fajok között” úgy ahogy Orbán mondta, mert a fajok közötti különbség ezt lehetetlenné teszi.
  Sőt akkor ha ez igaz, akkor a BTK is elavult, mert ott “faj”-ról írnak, és igenis lehet különbséget tenni fajok között, mert azok különbözőek.
  Oly annyira különbözőek, hogy szexuális alapon nem tudnak utódot létrehozni.
  Tehát az emberiség egyetlen faj, mert bőrszínre való tekintet nélkül a különböző bőrszínű emberek TUDNAK utódot létrehozni.
  Így a MAZSIHISZ, az MTA, stb. megvédték Orbán Viktort. Szuper.

  • Az MTA is beleesik abba a hibába hogy az emberi fajon belül “rasszokról” beszél, holott a ” rassz ” jelentése is =faj.
   https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Rassz
   Eredet [rassz < német: Rasse (faj) < francia: race (faj) < latin: radix (származás, gyökér)]
   Idézet az MTA nyilatkozatából:
   "Az ember hosszú idő alatt kialakult különböző rasszainak egyike sem magasabb vagy alacsonyabb rendű,"
   https://mta.hu/mta_hirei/az-akademia-elnoksegenek-nyilatkozata-112319
   A MAZSIHISZ nyilatkozata egyértelműbb.

  • Az MTA is beleesik abba a hibába hogy az emberi fajon belül “rasszokról” beszél, holott a ” rassz ” jelentése is =faj. a wikiszótár szerint

   Eredet [rassz < német: Rasse (faj) < francia: race (faj) < latin: radix (származás, gyökér)]
   Idézet az MTA nyilatkozatából:
   "Az ember hosszú idő alatt kialakult különböző rasszainak egyike sem magasabb vagy alacsonyabb rendű,"

   A MAZSIHISZ nyilatkozata egyértelműbb.

  • Tehát nem hátrányos megkülönböztetés ha valaki nem akar keveredni ” faji” alapon, és ezt az Magyar Tudományos Akadémia is alátámasztja.
   Nem lehet senkit sem kötelezni a faji keveredésre, tudományos alapon.

 22. Minden megállapításával egyetértek, még a szóhasználatával is. (Így legalább nem nekem kellett…)
  Viccesnek tartom azonban, ahogy az itt kommentelők közül sokan hallgatólagosan (implicite) vélelmezik, hogy az MTA Douglas-Adams-i máguskara olvasna bármilyen kommentek is.

 23. Bocsika. Aldsheimer megint elkeverte a Terry Pratchett nevét a beépített sorrendmechanika automatizmusa pedig Adams-ével helyettesítette.

 24. Összegzés:
  1./Nem kell pálcát törni Orbán Viktor felett mert az emberiség vonatkozásában “fajokról ” beszélt, ugyanis az MTA is beleszaladt ugyanebbe a hibába hogy különböző “rasszokról” beszélt az emberek tekintetében a nyilatkozatában, és a “rassz” jelentése is “faj”.
  ****
  2./
  https://mta.hu/mta_hirei/az-akademia-elnoksegenek-nyilatkozata-112319
  idézet a MTA nyilatkozatból:
  “Az ember hosszú idő alatt kialakult különböző rasszainak egyike sem….”
  ****
  Ennek ellenére mégsem kellett volna Orbán Viktornak használnia a “faj” szót, ezt már ő is belátja mert inkább újabban kulturális különbségekről beszél.
  *****
  3./Tehát igaza van a MAZSIHISZ-nek, igaza van az MTA-nak hibái ellenére, és igaza van Orbán Viktornak is hibái ellenére, mert:
  A bevándorlók rossz megítélése azért van, mert Nyugat-Európában a legtöbb terrorista tömeggyilkosság, pl: Charlie Hebdo kiirtása is a bevándorlókhoz köthetőek, és a liberálisok nem tudják azt elhitetni hogy a bevándorlás jó, és a bevándorlókkal való keveredés jó.
  Orbán Viktor pedig inkább bevándorlókról beszélt, és nem “fajelméletet” adott elő, hanem tényleges veszélyről beszélt. Tehát nem rasszista.
  *********
  4./A lényeg az hogy Európai Unió azért akarja a bevándorlást, mert a lakosság csökken, például az abortusz és az LMBTQ miatt.
  A csökkenő lakosságot a bevándorlás pótolja.
  De Magyarországon hiába csökkent például az abortusz, az évi 25 ezer abortusz mégiscsak tömeggyilkosság, és ez azt eredményezi hogy tovább csökken a lakosság.
  Így Magyarországon is a csökkenő lakosság hiányzó népességét így is úgyis a bevándorlók fogják pótolni, úgy ahogyan évszázadokon keresztül történt, mert Magyarországon sohasem volt képes a lakosság a normális szaporodásra a szegénység és más okok miatt.
  Ezért Európában és így Magyarországon a nők nem akarnak szülni és nem is fognak , és a bevándorlók fogják pótolni a hiányzó lakosságot, legfeljebb leszármazottjaik és ükunokáik több száz év múlva a kevesebb napsütés miatt idővel kifehérednek.
  Az európai és benne a magyar nő nem akar és nem is fog szülni, tehát életképtelen.
  Annak ellenére hogy csak a nők képesek szülni, és a férfia nem, az EU parlament ellenkező állásfoglalása ellenére mely szerint a férfiak is szülhetnek.
  Az EU parlament felvetése mely szerint a férfiak szülhetnek, egyenesen nemnormális, már ez is ok a HUXIT-ra a sok más ok mellett.

 25. HOGYNE LENNE FAJI KÜLÖNBÖZŐSÉG? A BONOBÓK ÉS A CSIMPÁNZOK KÖZÖTT PÉLDÁUL!
  És az evolúciós elváltozások, amikor új faj jön létre. A RASSZ = FAJ!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.