A doktor, a hit és a tudomány


Meghökkentően lendületes kritikacunamit borított az ellenzéki sajtó Kásler Miklósra, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójára, a EMMI-tárca várományosára. A professzor színes és gazdag médiamúltjából előhalászott idézetgyűjtemény itt-ott valóban rémületes, de csak addig, amíg el nem kezdjük közelebbről is szemügyre venni a szövegeket. Amint ezt megtesszük, kiderül, hogy az ellenzéki kritikák inkább tükrözik a kritikusok primitív scientizmusát, haladásba vetett vakhitét, mint Kásler doktor gondolatainak kuszaságát.

Például a professzornak tulajdonított mondat – az emberi gondolkodás színvonala az utóbbi 2000 évben semmit sem fejlődött, a görögök már mindent leírtak – tagadásához azt kell feltételezni, hogy az emberi gondolkodás fejlődik. Tehát nem a tudás bővül, nem az egyre bonyolultabb emberi-társadalmi környezet kíván új világmagyarázatokat, hanem az ember fejlődik.

Miközben persze nem.

Az ember nem fejlődik. Ugyanolyan ember, mint évezredekkel ezelőtt élt ősei. Úgy is gondolkozik. A haladárok embernemesítő igyekezete azonban idővel mindig előhozza a selejt (eretnekek, rojalista arisztokraták, alacsonyabb rendű népek, osztályellenségek, stb…) kiirtásának ötletét…

Kétely és tudomány

De kezdjük az elején, és mindjárt utasítsuk is vissza azokat a sugalmazásokat, amelyek a doktort a tudományos világfelfogás tagadásával vádolják. Persze nem tudjuk – és nem is kell tudnunk – mit gondol a professzor a világ keletkezéséről, de tény, hogy például az ősrobbanás elmélete valóban csak egy elmélet. Igen valószínűnek tűnő elmélet, de csak elmélet. Mint ahogyan az Einstein-féle tömeg-energia ekvivalencia képlet is az. (Ezekkel kapcsolatban tett a professzor zavarba ejtő kijelentéseket.)

Csakhogy még a legkifogástalanabb materialista számára is világos kell legyen, hogy a tudományos narratívák nem tények, hanem a tények lehetséges – és pillanatnyi tudásunk szerint legvalószínűbb – elrendezései. Az ősrobbanás, a magyarság eredete, illetve a magyar történelem számos kérdése – az új miniszter kedvelt témái – valóban megengednek alternatív értelmezéseket. Szögezzük le, nincs olyan, hogy tudományos igazság. A tudománynak leginkább kérdései vannak.

Éppen az nem érti a tudomány lényegét, aki végső válaszokat vár tőle.

Tegyük mindjárt hozzá azt is, hogy a polgári értékrendben kívánatosnak látott „művelt laikus”, az ember, aki mindenféléről olvas, mindenféle tudományt kedvel, nívós (vagy kevéssé nívós) ismeretterjesztő irodalmakat fogyaszt, aki igyekszik megérteni a kort és igyekszik azonos lenni a kor világmagyarázataival, nos, ez az ideális ember sem képzelhető el tévedések, személyes meggyőződések, tudománytalan ideológiai megszaladások nélkül.

Sok „művelt laikust” ismerek. Mindnek van valamilyen személyes rögeszmékből táplálkozó vesszőparipája. Éppen ettől szerethetőek…

Istennel vagy isten nélkül

A másik csoportba azok a kritikák kerülhetnek, amelyek Kásler Miklós vallásos meggyőződését érintik. Ateisták számára persze minden vallás eleve értelmetlen és értelmezhetetlen, de azért a legkeményebb istentagadónak is tudomásul kell vennie azt a tényt, hogy elég sokan vannak, akiknek isten léte bizonyosság, akiknek a vallásos hagyomány hétköznapi zsinórmérték. És ezzel együtt azt is tudomásul kell venni, hogy a hívő mellett ott áll a vallásos igazság minden esetben, amikor az ateista elbizonytalanodik. Hogy a Torinói lepel ügyes hamisítvány, vagy isteni csoda, ahogy Kásler Miklós tartja, az az ateistáknak és a hívőknek is egyértelmű. Hogy isten ott áll-e a haldokló gyerekek mellett, ahogyan arra a professzor utalt, az hasonlóan nem kérdés sem az ateistának, sem a hívőnek. Igaz, hogy homlokegyenest ellenkező a bizonyosságuk. A doktor ugyancsak elhíresült gondolata nyomán be kell látnunk azt is, hogy az izotópokra érvényes kvantummechanikai bizonytalanságból szintén eltérő következtésre jut egy hívő és egy ateista.

De van mindezek mögött egy a valódi csoda, tulajdonképpen az európai kultúra kivételes csodája.

Az, hogy hívő és ateista úgy tud együtt dolgozni például egy kórházi osztályon, egy tanári karban, egy hivatalban, vagy akár egy minisztériumban, hogy munkájukra, személyes viszonyaikra, emberi közösségi kapcsolataikra nincs hatással hitük vagy hitük hiánya.  Nem kell tudniuk, kinek van, kinek nincs istene. Semmi közük hozzá.

Babona vagy józan ész

A harmadik kérdéskör viszont valóban megdöbbentő lenne, ha nem néznénk a felhánytorgatott gondolatok mögött lappangó összefüggésekre. A bulvárbaloldal babonasággal vádolja Kásler doktort például akkor, amikor azt állítja, hogy szerinte a halálos betegségek 70-80%-a a Tízparancsolat betartásával elkerülhető. Az ominózus mondat kétségkívül elhangzott egy tévéadásban, de máshol a prof pontosabban fogalmazott a Tízparancsolatról: „Én, mint orvos azt mondom: még népegészségügyi program is, mert ha azt betartják, el lehet kerülni a fertőző nemi betegségeket, néhány daganatos betegséget, de még a lelki és vegetatív betegségek jelentős részét is.” Lehet, hogy a televízióban röviden és velősen igyekezett fogalmazni, s valójában arra gondolt, hogy a Tízparancsolat betartásával elkerülhető „fertőző nemi betegségek, néhány daganatos betegség, lelki és vegetatív betegségek” jelentik a halálos betegségek 70-80%-át.

Egyszóval a huszadik század dereka óta divatos racionalizálást láthatunk egy teista a professzor kijelentése mögött, olyasféle gondolatot, ami a vallásos, mágikus, népi hagyományokban észszerű életszabályokat próbált kimutatni.

Hogy ez így igaz-e, én nem tudom, de amíg a leendő miniszter nem akarja a daganatot ördögűzéssel gyógyítani, amíg nem gondolja, hogy az egészségügyi problémáinkat a vallás terjedése fogja megoldani, addig az ellenzéki hisztéria dacára sincs okunk arra, hogy elvitassuk az orvosprofesszor józan értelmét.


A szerző: Ratius

Ez is érdekelhet

Szavazz a Facebook párt jelöltjeire!

  Szeretném, ha ezt most nagyon komolyan vennéd. Az életed, a boldogságod múlik azon, hogy most …

25 hozzászólás

 1. egy volt Jobbikos

  A Nagy Bumm elmélet egy óriási baromság:
  a Kezdettelen kezdetét kutatja. Kinevezünk a végtelen óceán felszínén lévő buborékot universumnak és
  annak a tágulását mérjük, békaperspektívából. Itt tart bölcseleti szempontból a nyugati tudomány!
  Mi ez ha nem az alkony.
  Tökéletesen igaza van Kásler professzornak.
  Máris imádom, nekiment a szent teheneknek.
  Az egyik legjobb kinevezés.
  Hajrá Kásler!

  • Nagyon helyes. tagadjunk le minden tudományt, inkább tanuljunk az amerikai kreációs tanokból, hiszen a tizparancsolat betartásávall minden betegség gyógyitható. Az egyetlen tanulmány, ami célravezet az a teológia éspedig a keresztény változata. Minden más valllás pogány és a biblia az egyetlen mű, amelyet érdemes olvasni. A kwantumelmélet is teljesen hibás, és Einstein mint zsidó meghamisitotta a fizikát.

   Most pedig megyek hányni ennyi hülyeség hallatán…

  • A Nagy Bummot egy régi „szakirodalom” a Teremtés fogalmával írja le

  • Melyiik istent kell nagybetűvel irni? mert elég sok van belőlük.

 2. A Homo Sapiens fejlődik.
  Már van Homo Sapiens Sapiens is.
  „A ma élő emberek a Homo sapiens („értelmes ember”) faj, ezen belül a mai
  ember (Homo sapiens sapiens) alfaj tagjai. A Homo sapiens másik alfaja a kihalt
  Homo sapiens idaltu volt.”
  De,Szerintem nem ez itt a FŐLÉNYEG!

  • Amúgy Isten az nagybetű,akár tudományos cikket ír az ember,akár tudománytalant.

   • Melyiik istent kell nagybetűvel irni? mert elég sok van belőlük.

   • Nem, ez így téves. A cikk milyenségétől függetlenül lehet kis vagy nagy betű attól függően, hogy Istenről beszélsz mint a bibliában nevezet isten, vagy isten kisbetűvel ami Allahtól Zeuszig minden istent takar.

 3. Gáspár Anett

  A Tízparancsolat erkölcsi útmutatás, egyéni és társadalmi életvezetési törvény, mely az ember lelkében és az ember alkotta társadalomban olyan vezető, mely külső-belső rendet, biztonságot, harmóniát ígér.
  Ha azt betartják, nem borul fel a természet rendje, s ” hosszú életű leszel a Földön”.
  Erről beszélt a Professzor. Persze félművelt, műveletlen ember, ráadásul gyűlölet által vezérelve ebből semmit sem ért és nem is akar érteni.

 4. Gábor Szabó

  A daganatos betegségek egyik okozója lehet pl a szorongással összefüggő túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás. A (hiteles) hivő ember saját szorongásait nem ezekkel a szerekkel igyekszik kompenzálni, ezáltal nagyobb eséllyel kerüli el a rák ily módon való kialakulását.
  Az emberellenes linerálisok jól tudják, hogy miért kell száműzni a vallást az életünkből.

 5. Gábor Szabó

  liberálisok linerálisok helyett, elnézést 🙂

 6. Ha a professzor úrnak méteres hófehér angyalszárnyai lennének és a talaj felett repkedne,akkor is keresnének rajta hibát a média segédmunkásai,pusztán azért,mert szerepet vállalt a negyedik Orbán kormányban.Érdekes módon köztiszteletben álló,sok jót cselekvő emberek egy pillanat alatt lesznek titkos anyagyilkosok,a nép ellenségei,ha kiderül,vagy kinyilvánítják jobboldali mivoltukat. Ki érti ezt ?

 7. Az egyetlen igazi kérdés az, hogy Kásler tud-e akkora ökörséget mondani, amit már a fenti cikk szerzője sem próbálna meg mentegetni. Azt hiszem, a következő hónapokban/években választ fogunk kapni erre a kérdésre, mert Kásler ontani fogja magából az aranyköpéseket.

 8. Ratius: utolsó két bekezdése részint fölös, másrészt helytelen.

  A „racionalizálás” egy félrevezető szóhasználat, legalább 2 okból. Az egyik, hogy ez egy anakronizmus, a másik: miért feltételezi, hogy a réges-régi korok emberei hülyébbek voltak a maiaknál? Merthogy az emberiség „tudománya” megfigyelésekkel és tapasztalattal, no meg tradíciókkal kezdődött.

  Az utolsó bekezdése meg úgy hülyeség, ahogy van. A ráolvasás emlegetése egy burkolt inszinuáció épp ezzel a tudóssal kapcsolatban. Másrészt a „vallás” mint olyan nem azonos se a kereszténységgel, se a zsidó vagy épp más hitekkel: tipikus tudatlanság és ostobaság azt hinni, hogy egyik vallás olyan, mint a másik. NEM egyformás és NEM egyenértékúek!

  Ettől eltekintve az írása többi része ígéretes, csak így tovább!

 9. „A Torinó lepel” részhez gyorsan csak annyit, hogy annak, aki a TUDOMÁNY mai módszereit ismeri és használni is tudja, annak ebben a kérdésben a zsinórmérték Pályi Gyula prof. azonos című könyve!

  Aminek utolsó lapjain feketén-fehéren összegzi, hogy mai ismeretink szerint a lepel NAGY valószínűséggel VALÓDI!
  Aminek a léte önmagában is Jézus üdvtörténetének elégséges bizonyítéka!

  Akit a részletek is érdekelnek: olvassa el!
  Egy kiváló tudós kiválóan megírt, izgalmas könyve!

 10. Sajnos, ennek az írásnak van egy súlyos hibája – ez pedig az idióta „a vallás magánügy” álláspont adoptálása.
  Ami egy egészen hibás és ráadásul haszontalan fölfogás. A vallás ugyanúgy része az embernek, mint a vércsoportja.

  Nagy hiba úgy tenni, mintha éppoly magánügy lenne, mint a vérbaj vagy a kankó, vagy épp a tetű, az ugyanoda vezet, mint a titkolódzás általában.

  Az ateizmust hívők elérték, hogy az emberek ahelyett hogy a vallás valódi lényegét megértenék, különféle alkalmatlan póthitekbe „fektetnek be” – a régimódi eretnekségektől kezdve az újkori mindenféle „izmusokon” át a biznisz „vallásokig”.

 11. Egy képlet önmagában nem elmélet. Ha abba a tudományvallás hívői belemagyaráznak valamilyen értelmezést, az lesz az elmélet. Mint a mese az ősrobbanásról… Nincs olyan, hogy „valószínű” elmélet. Olyan elmélet van, aminek jóslatai a gyakorlati tapasztalatoknak (azok szubjektív értelmezésének) adott pontossággal és körülmények között megfelelnek. Hiába képzeli magát istennek a tudományhívő, soha nem fogja tudni a rendszert saját lététől elvonatkoztatni. Soha nem kap választ a „miért” – re. Arra nincs is szüksége. Elég, ha saját isteni mivoltában és az ezen ideológián alapuló egyház tekintélyében hisz, ami alapján kialakíthatja a világértelmezéséhez szükséges értékhierarchiáját.
  A szerző sajnos nem érti a saját mondatainak jelentését. Mikor megállapítja, hogy nincsenek végső válaszok, de pár sorral lejjebb isteni kinyilatkoztatásként adja elő azt választ, hogy a vallás terjedése nem old meg egészségügyi problémákat. Az olyan nyilvánvaló marhaságok, mint a kultúra közös (hit)vallástól való függetleníthetősége pedig jól mutatják, hogy a szerző kritikátlanul fogadta be a liberális elmebaj legkártékonyabb ideológiáit, mert éppúgy nem ismeri a vallást, istenhitet, mint a kvantummechanikai modelleket.

  • Öröm volt olvasni az írásodat, Veki. Talán nem kell hozzátennem: teljes egyetértéssel.

 12. Gábor Szabó

  A keresztény vallás (lélek és egészségmegőrző) axiómarendszerét a libsik a kétdimenziós, stigmatizáló kocapszichológiává züllesztették. Ez utóbbit is csak az egymás fölötti uralkodás céljaira használják.

 13. Azért az ősrobbanás elméletét (a nagy Bumm) ne vegyük semmibe, nevezhetjük akár teremtésnek is, ahogy ezen elmélet szerint is lesz világvége (a nagy Reccs). Akkor megszűnik az idő, időtlenség, örökkévalóság lesz. Nem véletlen ezért az sem, hogy a „szocializmus” idején nem nagyon népszerűsítették, csak a csillagászok és elméleti fizikusok között volt nagyjából ismert. Nagy tétben merek fogadni, hogy nem tud senki tudományos népszerűsítő újságcikket idézni ’90 előttről.

  • Mitől jobb, mivel több a nagy bumm elmélet annál, hogy „Isten megteremtette a világot”?
   Szép dolog az emberi gondolkodás és tudás, szép dolog, hogy általa kialakul a fejünkben egy értelmezés, egy képzelet, amiről azt mondjuk, ez a „világ, ami körülvesz”. Szép dolog a hit abban, hogy az ember által teremtett fogalmakból álló, emberi gondolkodáshoz kötődő „világ” ugyanaz, vagy hasonló, mint ami megalkotta magát az embert. Szép dolog, de semmi több, mint HIT. Hit, melyre az embernek szüksége van, hit, ami értékrendszert határoz meg, hit, ami célokat ad, hit, ami lefoglalja az embert, ami megnyugtatja. Hit, aminek tényét a megvallói többsége következetesen eltagad. Mindegy, hogy „pillanatnyi tudásunknak” nevezzük, azzal áltatjuk magunkat, kívülállóként „helyesen” tudjuk összevetni a minket teremtő világgal a bennünk kialakulót. Hiába képzeljük, hogy ez a lehető legjobb mérce. Még Ráciusz is hiába véleményezi erre hivatkozva lesajnálóan a keresztény hitvilágot, az emberi gondolkodás sem nagyobb isten, mint a bibliai.

   Mielőtt Valaki félreértené: Nem tartom egyenértékűnek sem az eredményeiket, sem a benne hívők értékrendjét, „hasznosságukat” az én értelmezésemben. 🙂 Főleg azért nem, mert a tudományvallás hívőinek többsége a tudásának és alázatának hiányában (talán kizárólag emiatt) is pozitív megerősítéstést és felhatalmazást érez arra, hogy másokat lenézzen.

   • Ki mondta, hogy jobb vagy több? A tudomány nem vallás, benne az a szép, hogy minden állítást bizonyítani kell. Apropó, még valami, élt egy ausztriai születésű matematikus, bizonyos Gödel. Azt bizonyította be, hogy nincs ellentmondásmentes rendszer, az ellentmondás megszüntetéséhez mindig kell egy új alapfeltétel (axióma),az így előállt rendszerben új ellentmondás fog fellépni stb, (nyugadtan gondoljon most egy istenérvre, amilyenek a Révai lexikonban vannak)

    • Ha nem több, vagy jobb, akkor miért van rá szükség? Ön abban hisz, hogy több, vagy jobb , hogy valami plusz értéket hordoz, különben nem állna ki mellette…
     Nem, nem kell minden állítást bizonyítani a tudományban. Gyermeki naivitás, önámítás, vagy gonoszság az ellenkezőjét állítani. A valóságról nem is lehet bizonyítani semmit az emberi hittől függetlenül.
     Saját maga ellen beszél, mikor Gödellel példálózik: Pont azt mondja ki a tétele, hogy még a kizárólag emberi gondolkodáson alapuló matematika világa sem lehet teljes, mindig lesznek benne bizonyíthatatlan állítások, még akkor is, ha mi döntjük el, mit tekintünk (mit hiszünk) megkérdőjelezhetetlenől igaznak. Értsd: mi választjuk az axiómákat.
     A természet axiómáit nem mi választjuk, azokat csak az értelmünk (és érzékszerveink) szűrőjén át látjuk, ezt a szűrőt pedig a hitünk alakítja.
     Az egész tudományvallás olyan dogmákon nyugszik, mint az emberi értelem mindenhatósága. Az egyház tekintély elvű és a tanai jórésze egyáltalán nem megkérdőjelezhető, sem a módszerei. Pontosan ezek miatt rendkívül veszélyes: elég pár rossz szándékú, vagy csak egyszerűen ostoba ember, aki a jól hangzó ideológiára és a tekintélyre alapozva káoszba taszítja a világot.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük