A CEU nem egyetem, a gender-elmélet nem tudomány

„… a világ legtöbb társadalomkutatója egyetért azzal a tudományos alapgondolattal, hogy a nemek nemcsak biológiailag, de társadalmilag is konstruáltak, és egyes népek már az ősidőktől nem kettő, hanem több nemet különböztettek meg.” (Fodor Éva a CEU rektorhelyettese, „genderkutató”).

A férje agykutató, az a gyanúm, hogy nem sokat beszélgethettek a természettudományokról, vagy az agykutató fogalma is megváltozott útközben és már az is társadalomtudomány. Esetleg létezik gender-agykutatás.

Egy olyan híresen objektív és hiteles minőségi újságról, mint a HVG, ahol csak igaz dolgok jelennek meg, nem feltételezem, hogy meghamisította volna interjúalanya kijelentéseit, tehát el kell hinnem, hogy az illető tényleg ezt mondta és az interjú visszaellenőrzésekor azt jóváhagyta.

Ez a mondat azt mutatja, hogy elkövetője sem valóságos természettudományos, sem igazi társadalomtudományos ismeretekkel sem rendelkezik, tudáskészlete valahol az asztrológia és a vajákosság közötti univerzumban keletkezhetett, habár igazság szerint mindkettő komoly tapasztalati tudásból felépítettnek tűnik a genderizmushoz képest. Azt is elhiszem, sajnos kénytelen vagyok, hogy a világ legtöbb társadalomkutatója ennyire hülye, figyelembe véve, hogy kicsodák és miket tanítanak társadalomtudomány címén az egyetemeken mostanában.

Ez a mondat és természetesen az egész genderizmus kívül esik mindazon, amit az emberi faj tudomány címén létrehozott és művel évezredek óta.

Ez egy új barbárság, amely a nem megértett és nem megalapozott fogalmak és összefüggések káoszán taposva jött létre, a kereskedelmi televíziózás szintjén művelt érveléstechnikájával szerzett befolyást és elmekórtani tünetekből kovácsolta az axiómáit. Művelői pedig agresszív és ambiciózus, a valódi tudomány művelésére egyébként intellektuálisan alkalmatlan és sérült emberek akik egyetemi karrierjüket csak ezzel az áltudománnyal képesek megalapozni. Mert nekik arra joguk van. Ne kelljenek már ahhoz elemi logikai, matematikai és természettudományi ismeretek, hogy valaki akadémiai doktor lehessen. Természetesen a társadalomtudományokban.

Mint tudjuk, a tudományosság kritériumai között nem szerepelnek olyan kitételek, hogy olyasmire nem lehet hivatkozni, aminek megértésére az adott személy (aki tudósnak hívatja magát) és állítólagos „tudományterületének” egyéb képviselői egyszerűen nem képesek megérteni.

A gender-elmélet képviselői nem értik ugyanis, láthatólag képtelenek felfogni, illetve megszerezni azt a szükséges áttekintő tudást, amit a biológia általánosan, a genetika, az (időközben rendkívül komplex rendszerré fejlődött) evolúció-elmélet, a pszichológia és a pszichiátria, az orvostudományok (párt tucat más releváns szakterülete), a kultúrantropológia, a szociológia, a rendszerelmélet (és számtalan leágazása), a történelemtudományok, a statisztika, a demográfia és a matematika számtalan ága az elmúlt évszázadokban az emberről és annak közösségeiről felhalmozott. A természetnek vannak törvényei és szokásai és vannak dolgok amit soha nem csinál. Nem dönt értékszempontok alapján, nem teleológikus és legfőképpen soha nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik.

Csakhogy a genderesek ma elözönlik a teljes egyetemi világot és genderszempontok alapján aktívan pusztítják a tudományokat, legújabban már közvetlenül az életünkre törve a matematika és az orvostudomány alapjait is le akarják bontani.

A genderesek néhány röpke évnyi „elméletépítgetés” után azt akarják elérni, hogy minden természettudományos támogatást nélkülöző agyszüleményük mentén szervezzük át az emberi társadalmakat.

A modern tudomány, egyformán értve ezt a természet- és a társadalomtudományokra egységes egész, sok esetben kell egy adott tudományterület alapvető axiómáinak meghatározásában más területek milliószor bizonyított elméleteit figyelembe venni. Nem csak a módszertanban igaz ez, hanem bárhol másutt is. Az emberről nem lehet általános, tudományosnak tekintett állításokat tenni úgy, hogy a természettudományokat, különösen az emberrel foglalkozó tudományok teljességét zárójelbe tesszük.

A genderelméletet azonban annyira zagyva és ellentmondásos, hogy még arra sem lehet méltatni, hogy egyáltalán foglalkozzunk a cáfolgatásával.

A genderelmélet csak egy tünete a primitív szcientista modernitás bizonyos diszfunkcióinak, mert a tudomány minimálisan elvárható értékmentességének teljes tagadásán alapul. Tudományterületként építettek fel egy olyan tünethalmazt, kizárólag értékalapú axiómákból kiindulva, amely nem tekinthető másnak, mint szerencsétlen emberek értelmetlen önmegvalósítási kísérletének. Ezektől az emberektől értelemszerűen nem várható el annak felfogása, hogy amit művelnek az káros áltudomány és rombolja az emberi civilizációt és generációkat tesz majd tönkre a tudomány elpusztításán keresztül. A genderizmus alapja az az alapvető emberi jogként kezelt rémálom, hogy ha egy ostobaságot sokan gondolnak vagy éreznek, akkor az mint társadalmi igazság legitimálódik.

Ennek szomorú továbbterjeszkedése az, hogy már észrevétlenül oda „fejlődött” ennek az ostobaságnak az elfogadottsága, hogy a tudományra általánosan is igaznak fogadják ezt el, a politikai és a valódi tudomány is kénytelen eltűrni, hogy hangos őrültek az egyetemeken belül tanszékeket, tudományterületeket foglaljanak el és „értékkészletüket”, vagyis hagymázas előfeltevéseiket beleköveteljék az összes természettudományba is.

Itt az ideje megálljt parancsolni a „liberális tudomány” agresszív terjeszkedésének.

Annak, hogy egyetemeinken mindegyik tanszék gendertanszékké alakuljon, hiszen bármikor jöhet egy újabb elmebeteg, aki szerint például a statika rasszista, mert a tanszéken mindenki fehér bőrű vagy nem legalább kétnemű vagy nem nélküli.

Attól tartok az egyetemeink nem egyetemek többé, abban az értelemben semmiképpen, ahová ez a fogalom eljutott az emberi gondolkodás fejlődése során. A CEU semmiképpen nem az, hiszen ilyen ideológiákat enged a falai közé, sőt ilyen ideológiákat tekint tudományos igazságnak.

Elmebetegek foglyai leszünk, ha nem lázadunk fel ez ellen.

Facebook hozzászólások

A szerző: Paranoid Android

Élek, ami egy droidtól szép. Remélek, ami optimizmusra vall, viszont idegen a karakteremtől. A jól kompenzált paranoia előny.

Ez is érdekelhet

Az Eszenyi-gyilkosság oknyomozó története

Mint közismert, Eszenyi Enikőt, a Vígszínház (legújabban volt) igazgatóját az elmúlt napokban előre megfontolt szándékkal, …

62 hozzászólás

 1. Gáspár Anett

  A biológiai nemek eleve adottak: hím és nőstény az állatnál, az embernél nő és férfi.
  A társadalomban csak a betöltött szerepüket tekintve alakultak ki szokások, jogok, melyek évszázadok alatt
  így-úgy-amúgy változtak. A többi variáció az a természet, a teremtés csődje, zsákutcája, mivel reprodukcióra alkalmatlan. Tehát aki nem férfi vagy nem nő, az degenerált, természetellenes.
  De az emberi élet továbbadása, ami az élet alapvető célja, az genetikailag, tehát biológiailag eleve elrendelt, s ezt az elrendelt feladatot, az isteni teremtésben való örömteli, tevékeny közreműködést a nő és férfi együtt, egyenrangúan hajtja végre.

  • Gratula. Ennél szebben egyetlen náci fajgyűlölő sem tudta volna leírni.

   • Gáspár Anett

    Butaság. Ha fahangod van, ha törvénybe foglaltatod, akkor sem leszel énekes. Általános emberi szempontból egyenrangú vagy, de mint énekes, nem.

   • .. te .gaz.. ,kár mert apádra nem egy buzibácsi bukott rá és élvezett ki belőle hímivarsejt korodban.

   • Mi okból,hogyan tarthat itt valaki-ráadásul megnyivánuva -,hogy ilyet egyáltalán ki mondjon,állítson?
    Szinte hihetetlen,de mint látható azért előfordul…:-)

  • Óriásit téved. Hermafroditizmus és homoszexualitás az állatvilágban, sőt valami hasonló a növényvilágban is létezik.

   • Gáspár Anett

    Ez a buzik meséje betegségük társadalmi rangra emelésének hamis igazolására. A természetellenesre hivatkozás hamis.
    Ami az állatvilágban degeneráció, az sem lehet hivatkozási alap az emberre. A vegetáció sem, mert az meg a teremtés, a természet rá vonatkozó törvényei szerint működik. Az Emberről beszélünk. Embert csak emberhez hasonlíthatunk.

    • Szóról szóra így van. Még akkor is ha vannak azért (szerencsére kevesen) emberszabásúak,akik ezt másképpen gondolják.
     Igazából azért az megnyugtató lenne,ha nemcsak a fasista,raszista,stb. jelzőket tudnák indokolatlanul produkálni,hanem érthető,logikus megfogalmazásban,igazi érvekkel tudnának előállni.
     Ha meg ilyen nincs,akkor ne zavarják a vizet.
     Eléggé zavaros az sajnos!

   • Csak erről a többi állat és növény nem tud, és nem is próbálják meg ezek az egyedek a többieket átformálni. Áldott tudatlanság CEU mentes állat és növényvilág!

   • Persze , hazug gazember , aki akkora barom mint te , az el is hiszi a buzi-meset.

   • Az anyád picsáját kellett volna genderesen bevarrni, hogy ilyen hülye “igazmondó” ne szülessen.

   • De nem is életképes

 2. Gáspár Anett

  A különféle degeneráltak hiába sarcolnak ki maguknak különféle jogokat, a normálisoknak járó, azonos jogokat, például az adminisztartíve házasodás jogát, a házasságuk elismerését, de a természetes, egészséges emberrel SOHA NEM LEHETNEK EGYENRANGÚAK.
  Az egészségessel való egyenrangúságot nem lehet törvényekkel megszerezni. GENETIKAILAG ELRENDELTTEL EGYENRANGÚT SOHA NEM FOGNAK TUDNI adminisztrációs eszközökkel kisarcolni.
  Az egyenlő jog nem egyenlő az egyenrangúsággal.

  • Paranoid Android

   Ezzel nem érthetek egyet. Emberi lényként, személyiségként a jogaink azonosak. A biológia lehetőségeink különbözőek, beleértve azt is, hogy a genetikai zavarok a személyiséget is torzíthatják. De ezek a genetikai különbségek nem szolgálhatnak olyan jogok alapjául, amelyek kifejezetten ellentétesek a közösség érdekeivel.

   • Gáspár Anett

    Természetesen a biológiai, az életet továbbadni tudókkal soha nem lehetnek azonos minőségűek, tehát ebben nem lehetne egyenrangúak. Természetesen az élethez és mindent egyég emberi jogokat ez nem sért. Erről beszéltem mondkét hozzászólásomban. A rangot nem a társadalom adja, hanem az eleve elrendelt minőség. A természetellenes doha nem lesz egyenrangú a természet törvényei szerint valóval, akkor sem, ha törvénybe foglalják.

   • Soha nem lesznek azonosak a jogok. Azok a jogforrások, amiket a természet biztosít, ember által felül nem bírálhatóak.

  • Szerencsére minden valamire való közösség,társadalom,azért tudja(ismeri) a többség/kisebbség fogalmán kívü, a természetes/természetellenes-t is.
   Miért nem elegendő,ha a mindenkori többség tiszteletben tartja másfélének nevezhető embertársaik másnak nevezett akármijét,miért kéne ezért vagy azért dominálni annak a ” természetellenesnek”?
   Hiszen az abszurd és elfogadhatatlan különféle okok miatt.

 3. Ha nem érted a genderelméletet a hiba nem a genderelméletben va.

  • Paranoid Android

   A gender-elmélet eleve nem megérthető, mert fogalmilag nem illeszkedik a világ tényeihez.
   Az állatvilágos példa nagyon vicces, azt mutatja, hogy te bizonyára érted a gender-elméletet. Csak az összes többit nem.:)))))

  • Gáspár Anett

   A genderelméletet nagyon is értem, értjük. Elmebetegek társadalmat, normális emberi minőséget relativizáló, elmebetegek agyszüleménye, melyet erőszakos, militáns, fasiszta módszerekkel akarnak az egész emberiségre érvényesíteni. El fogtok tűnni ti is, mivel eleve bukásra ítélt minden szinten és minden területen, ami szembemegy a természet törvényeivel. A liberalizmus a fasizmus olyan elburjánzása, mely az emberi élet lényegének elpusztítására tör. Az értelem, a szellem, az élet ellensége.

  • Te .gaz… szüleid lettek volna buzi köcsög és leszbikus ,akkor örömmel közlöm veled ,te sem buzileszbiznél itt ide.

  • Figyelj faszfej. Te érted a genderelméletet, menjél haza nyugodtan, mi megvagyunk az egész gendertudomány nélkül is. Az egészséges embert ezek nem érdeklik. A sok hülyét majd lepofozzunk az útról.

  • A hiba benned és a hozzád hasonlóak gondolkozásában van!
   A genderelmélet csak a ti rokonotok kedves.
   Nem vagy képes felfogni,megérteni?
   Isten adna hozzá mindent,hogy erre képes legyél!

 4. Gáspár Anett

  Peter Csepely!
  Ráadásul azokat a nyelvi jelentéseket jobb híján nevezték el nőneműnek, hímneműnek, semleges neműnek.
  A franciában az asztal nőnemű, az írótoll, irón hímnemű. Tehát nem feltétlenül emberi nemhez kötődik, ahogy az asszony,nő és a fiú, férfi szavak névelői.

 5. Xanax József

  A genderelmélet a 21. század marxizmusa.

  • Gáspár Anett

   Pontosan! Hasonló idiotizmusuk volt a szocialista politikai gazdaságtan, ami ugye nem létezett, de volt hozzá elmélet, sőt, a magasabb minőséget jelentette a másik “gendernél”, amit kapitalista politikai gazdaságtannak csúfoltak. Hogy a “szicialista pg” mennyire volt tudományos, életszerű, azt a szétlopott és összeomlott, szuttyos gazdasági összeomlás bizonyította.
   Ezek a kretének próbálják meg a gendert hirdetni a muszlim iskolákban, menten magyarázatot és mintát kapnak abból, mennyire életszerű az elméletük. ?

  • fürgerókalábak

   Kb. ugyan az mint a náciknál a fajelmélet, csak pepitában.

 6. “Ennek szomorú továbbterjeszkedése az, hogy már észrevétlenül oda „fejlődött” ennek az ostobaságnak az elfogadottsága, hogy a tudományra általánosan is igaznak fogadják ezt el, a politikai és a valódi tudomány is kénytelen eltűrni, hogy hangos őrültek az egyetemeken belül tanszékeket, tudományterületeket foglaljanak el és „értékkészletüket”, vagyis hagymázas előfeltevéseiket beleköveteljék az összes természettudományba is.”

  Nincs erre (is) valamilyen “akadémikus” megállapítás, hogy minek az okítása hasznos és szükséges és mi az amit INDEX-re KELL tenni?!

  Van éppen elég zavart gondolkodású egyén széles e világon, miért kell még többet produkálni a TUDOMÁNYOS gender elmélettel?

  • Gáspár Anett

   Azért, mert a teljes kultúrát le akarják rombolni!

   • Előre a Lenini úton, ünnepeljük meg a 100. Évfordulót.

    Most behelyettesítik a kommunizmust a genderizmussal, farkas báránybőrben.
    Egy újszülöttnek nemcsak minden vicc, de minden eddig nem hallott izmus is új!
    Ezért vetik ki a hálót a még tudatlan=tapasztalatlan ifjúságra.
    Ebben a korban úgyis divat a “Sturm und Drang”, a felmenők ellenében opponálni.
    Aztán ha nincs ellenméreg, vagy megfelelő karanténba zárás, akkor ezek az egyedek életük végéig csak bomlasztani fognak. Az ópium hamarabb öl, így humánusabb.

 7. Hát de most igazán!? Mit várunk ezektől a liberális degeneráltaktól?

 8. Én mielőtt elkezdeném feszegetni egy tudomány megalapozottságát, előbb megpróbálnék megismerkedni az adott területtel. Pl. itt: http://www.eltereader.hu/media/2017/03/Kovacs_Monika_szerk_Tarsadalmi_nemek__READER.pdft

  • Nem akarjuk megalapozottnak tekinteni, mert nincsen más alapja, csak a tudálékosság.

  • 404, oldal nem található. Stílszerűen, hogy úgy mondjam.

  • Paranoid Android

   Gratulálok sikerült megijesztened.
   Habár azt az állításomat, hogy az egész marhaság értékvezérelt és értékalapú, rendesen megtámogattad.
   Javaslom mindenkinek beleolvasni, mert tanulságos.

  • Az igazi tudományok nem keresnek, kreálnak maguknak ellenséget, nem akarják öncélúan megváltoztatni a vizsgált folyamatokat.

 9. Feher Zsolt

  Tisztel Gaspar Anett! Tokeletes meglatasa van a genderelmeletrol.Ami nem egyeb mint 1oriasi hazugsag es nepbutitas magas fokon.Arra is hasznaljak hogy a serult embereket 1magasabb erkolcsi piedesztalra helyezek.Arra kotelezve a tobbseget mint a jovo egyetlen zalogara tekintsunk.Pedig a keplet egyszeru 2 kannak sohasem lesz utodja a termeszetben sem.Tehat zsakutca akarhogy is csavarjak.

 10. Kedves igazmondó, az állatvilágban olyan is van, hogy a hímoroszlán megeszi a másik hímoroszlántól származó kölyköket. Akkor ez is követendő példa számunkra? Egyébként az állatvilágban nincs homoszexualitás, olyan van, hogy a túlfűtött nemi ösztöneitől vezérelt csődőr válogatás nélkül rámászik minden fajtársára, például egy másik csődörre is. De ettől még nem homoszexuális, mert ha szembejön vele egy kanca azt fogja meghágni, és elsősorban azokat is keresi szaporodási céllal. Vagy ha egy kutya megdugja a lábamat, akkor emberi lábfetisiszta? Hermafrodita van, pl. a csigák, de ott az a normális, az egysejtűeknél meg az osztódás, de mi emberek vagyunk. Értjük a genderelméletet, a célját is, csak nem értünk vele egyet.

  • Nem kérlek, mi emberek vagyunk, de a liberálisok korcs egyedek, biológiailag még nem sorolták be őket. Az tény, hogy emberi külsejük van, de mégis az a véleményünk, hogy valahol nem passzolnak a homo sapiens definiciójához.

   • Gáspár Anett

    Van benne valami. Azt állítják magukról, hogy ők az ország szürkeállománya. A jelek szerint ez az állomány már erőst demenciában szenved, és maga alá csinál.

  • Kannibalizmus bizonyos körülmények között bizony előfordul/t/ az emberek között is.
   Hermafroditizmus előfordul az emberek között is és a hermafroditák nem tehetnek róla.

 11. “Nem teleologikus”: erre bármilyen bizonyíték?

  • Paranoid Android

   Az egész nyugati tudomány.

   • Jó, mondjuk már a posztól kiderült, hogy csak a ló magas, tudás az nincs mögötte.

    • Paranoid Android

     Aki komolyan veszi az asztrológiát, annak az asztronómia tényei érveléssel nem támaszthatóak alá. Tudod például az, hogy a csillagok és a bolygók nem konstrukciók és nem azonnali távolhatással befolyásolják a párválasztási döntéseiket.

     • Aha. Nem állítom be magam mindentudónak, de annyit megjegyeznék, hogy pl. Kant is határozott különbséget tett a nem organikus és organikus tudományok között, és a pusztán mechanikus ok-okozati törvényszerűséget csak az előbbire korlátozta, vagyis az organikus világban szerinte is helye van a célszerűség fogalmának (= valamely jelenség nem korábbi, mechanikus okok alapján lép fel, hanem egy jövőben megvalósuló célt szolgál).

     • Paranoid Android

      Ezt Kant több mint 200 éve írta, a modern természettudomány ismerete nélkül. A gender ráadásul nem is filozófiai elmélet, hanem azonnali cselekvést vindikáló ideológia, ami alapján a jelenben azonnal át akarják szervezni a társadalmakat.
      Mindenféle biológia alapok nélkül természetesen.

     • Ha az evolúcióelméletre gondolsz mint modern felfedezésre, azt is kezdettől fogva kritizálják, pl. (kis guglizás után) Karl Ernst von Baer természettudós. Pl. arra hívták fel a figyelmet, az embrió fejlődése sem magyarázható pusztán mechanikius alapon, hanem a később kifejlett egyedre irányul.

 12. Semmi kifogásom az ellen, ha a CEU-s kretének átszervezik a többi tudományágat a gender elméleteik alapján, a megoldást is tudom az ügyre: költözzön a CEU az összes liberális janicsárjával egy olyan épületbe, amit a gender szakosok méreteztek statikailag, mondván, hogy az nem lenne elég tudományos, ha hetero fehér férfiak által tervezett épületbe kéne menniük. Amikor az első kutya lehugyozta az épület sarkát és rájuk omlik az egész, nos akkor meg is oldódott ez a gendertudományi kérdés.:-)))

 13. Egy olvasó

  Megnézném azért a szaporító szerveiket ezeknek a csuda lényeknek. Vajon ép-e a testük felépítése.

  “Mens sana in corpore sano” örök igazság.

 14. A történelemben mindig voltak olyanok, akik nem értették a tudomány fejlődését és ellenezték az új tanokat. Az egyház tagadta, hogy a Föld gömb alakú lenne és a Nap körül kering, a nácik és a szovjetek tagadták a genetikát, a pszichológiát stb. A gender-studiest is azok ellenzik, akik a téma alapfogalmaival sincsenek tisztában.

  • Paranoid Android

   A gendert pont azok tekintik áltudománynak, akik tisztában vannak a biológia, az evolúció, a genetika alapfogalmaival. Sőt, a gender-ideológia a szociológia módszertanával sem törődik.
   Az egész egy végtelenül primitív egyszerűsítés.

 15. Endrei Szabolcs

  A CEU-n nem bolondok dolgoznak! Sokkal rosszabbak! Cinikus konformisták, akik jó pénzért még a saját anyjukat is eladnák! Ők is tudják, hogy baromságokat terjesztenek, de amíg pénzt látnak belőle, csinálják.

 16. A gender studies az egyik legfontosabb, legdinamikusabban fejlődő tudományterület a modern társadalomtudományban. Azok fikázzák, akiknek fingjuk sincs róla.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük