Őcsényi derék emberek

Szemben azzal az ultraliberális, vadkapitalista nézettel, amely szerint a vállalkozó a maga pénzén, a maga kockázatára működtetett vállalkozással, vállalkozásban azt csinál, amit akar, a normális szemlélet az, hogy nem. Nem csinál azt, amit akar. Felelősséggel tartozik tetteiért, s felelőssége elsősorban a maga környezetében mutatkozik meg, ott, ahol él, ahol lakik, ahol vállalkozása működik. Például Őcsényben.

A kapitalizmus hajnalán, de még javában a feudális, rendies társadalmak korában a vállalkozáshoz külön engedély kellett. Többnyire királyi engedély, de olykor elég volt hozzá a helyi közösség képviselőjének, elöljárójának, urának hozzájárulása is. S az engedélyezés folyamatának legfőbb kérdése nem is az volt, hogy a kezdeményezés zavarja-e a hagyományosan működő kereskedelmet, céhesipart, paraszti termelést, sokkal inkább az, hogy a közösen birtokolt erőforrásokból, mit és milyen módon kíván hasznosítani a vállalkozás, s a hasznosítást követően mit és hogyan kíván visszajuttatni a közösségnek. (Többnyire ennek képviseletében a királynak.) Bár a közösen birtokolt erőforrásokat nyilván másképpen határozták meg, oda értették mindazt, amit mi most oda tartozónak tekintünk – a föld termőképességétől a komparatív előnyökön keresztül egészen az emberi boldogságig (mint a humánerőforrás minőségét erősen befolyásoló tényezőt) – igen sok mindent.

Kikényszerített felelősség

A modern kapitalizmus persze már kibújt e felelősség alól, és gátlás nélkül hárítja a környezetre, s ezen keresztül a közösségre, vagy közvetlenül a közösségre mindazokat az emberi és anyagi költségeket, amelyeket neki kellene viselni. Ám azért jó látni azt, hogy éles helyzetben a közösség ki tudja kényszeríteni azt a felelősséget a vállalkozóból.

Senki nem hozhat létre zagytározót a közösség hozzájárulása nélkül, nem építhet szeméttelepet a helybéliek engedélye nélkül, nem tárolhat birtokán veszélyes hulladékot a környezet kontrollját megkerülve, de tulajdonképpen semmit nem tehet, amihez a lakosság, amelyet tette közvetlenül érintene, ne járulna hozzá ahhoz. Ha mégis megteszi, ha azt képzeli, hogy ő, mint vállalkozó, a maga pénzén, a maga kockázatára működtetett vállalkozással, vállalkozásban azt csinál, amit akar, nos, akkor számolnia kell a következményekkel. Az ilyen vállalkozókat a normális közösség erőteljesen és hathatósan megrendszabályozza.

Mint az őcsényi derék emberek.

Függetlenül egyébként attól, hogy ki mit gondol a migránsüdültetésről.

Helyes és jogos

Más kérdés, hogy a jog mit és hogyan szabályoz. A rendszerváltást követően Magyarországon kialakult jogrend nyilvánvaló okokból a kapitalista vállalkozókat részesítette előnyben, s gyakorlatilag olyan helyzetet teremtett, amelyben a jog nem az emberek, hanem a vállalkozók oldalán áll.

Ha a miniszterelnök – mert persze az egész őcsényi konfliktust az ő szavai teszik pikánssá – úgy gondolja: „Nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket”, akkor e véleménykifejezésnek megteremthetné a jogi feltételeit is.

Úgyis annyi jogonkívüliség keveredik a migránskérdésbe. Miközben Magyarország példásan betartja a hazai és európai jogszabályokat, s így nem engedi illegális határátlépők szabad közlekedését, azonközben Európa egyes vezetői azt követelik, hogy ne tegye. Átkozzák a határkerítést, megkérdőjelezik az – amúgy kötelező – határvédelmet, s mindenestül valamiféle jogon kívüli álláspontra helyezkednek a migráció kérdésében.

Kétségtelen, hogy az őcsényiek sem jártak el jogszerűen.

Kétségtelen, hogy olyan helyzetbe hozott bennünket a változó világ, amelyben új szabályozásra lehet szükség. Jó lenne például, ha az őcsényi kezdeményezés a jogalkotás irányába mutatna, s nem pusztán az erkölcs, de a törvény is kimondaná: a vállalkozó felelős a közösségnek, amelyből erejét meríti, amelynek erőforrásait – területét, termőerejét, emberei, vagy akár tudományos, technikai teljesítményét – használja.

Facebook hozzászólások

A szerző: Ratius

Ez is érdekelhet

Az Eszenyi-gyilkosság oknyomozó története

Mint közismert, Eszenyi Enikőt, a Vígszínház (legújabban volt) igazgatóját az elmúlt napokban előre megfontolt szándékkal, …

32 hozzászólás

 1. Az embereket mindig könnyű a vezérek uralma alá hajtani. … Csak annyit kell tenned, hogy elhiteted velük, hogy támadás alatt állnak, el kell ítélned a pacifistákat amiért hiányzik belőlük a hazafiság és veszélyeztetik az országot. Ez minden országban éppúgy működik. /H.Göring a harmadik birodalom második embere/

 2. Nehogy azt higgyétek, hogy annyira eredetiek lennétek a jogalkotásnak ebbe az irányba terelésével: már nagy példaképetek, a megboldogult Ceaușescu is kitalálta, hogy be kelljen jelenteni a Pártközpontban, ha valaki idegen állampolgárt lát vendégül éjszakára. Magyarországon például meg lehetne oldani, hogy az ottalvó vendéglátás ne csak bejelentésköteles legyen, de a helyi Fideszes potentát nemzetbiztonsági okokra hivatkozva meg is tudja tiltani a vendégfogadást.

 3. határozottan egyet értek a szerzővel

 4. Te idióta Simicska , Te és fiad agyatokkal majd a milliárdjaitokból ,ha akarsz ,MERT AZT CSINÁLSZ AMIT AKARSZ MONDTAD ,neki is fogsz robbantásokhoz ,mészárolni embereket ,mert nem tudod őket irányítani.Mért nem a migránsaitokat támogatod a milliárdjaidból? MAGYAR POLGÁROK 80%KA ŐCSÉNYIEKKEL VAN ,tehát vagyunk.

 5. Rabló Idő

  ” a közösség hozzájárulása nélkül … tulajdonképpen semmit nem tehet, amihez a lakosság, amelyet tette közvetlenül érintene, ne járulna hozzá”

  Akár igaz is lehetne, ha ennek törvényi szabályzásába nem szólhatna bele egy nagyobb közösség.
  De ha a kisközösség egy nagyobbnak a részévé akar válni, szerződésben kell lemondania jogalkotási lehetőségei egy részéről.

  Pl. az EUMSz 79. §-ban részletezettek miatt:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata

  79. cikk
  1) Az Unió közös bevándorlási politikát alakít ki, amelynek célja … méltányos bánásmód biztosítása a harmadik országok azon állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak valamely tagállamban …
  (2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg a következőkre vonatkozóan:

  b) a tagállamok valamelyikében jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogainak meghatározása…
  (4) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat meg … azoknak a tagállami intézkedéseknek az ösztönzésére és támogatására, amelyek a területükön jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének elősegítésére irányulnak.

  EU-tagok legyünk, vagy szabadok? A napokban 150 éves kiegyezés hátulütőit kevesen látták előre, de legalább a belpolitika független lehetett (a határvédelem nem, így tehette aztán dzsentrivé a nemest a saját liberális belpolitikája…).

 6. Ácsi! Elvileg azt csinálok a lakásomban amit akarok, de a szomszéd joggal jelent fel, ha éjjel-nappal 200 decibellel hallgatom a beat-zenét. Nos a panziós is azt fogad akit akar, de ha banditák szállnak meg nála és miatta félnek kimenni az utcára akkor már közügy. A migráns nem bandita? Eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a terroristák többsége velük érkezett ide Európába.
  Nos sem a migránsoknak nevezett határsértőkből sem az őket üdültető magyarellenes söpredékből nem kérünk.

  • captain.morgan

   Az illegális bevándorló szükségtelen, hogy terrorista legyen, mert mindenképpen bűnöző. Hazánkban (és egyben Európában is) az illegális határátlépés bűncselekmény. Aki nem hiszi, próbáljon meg Ferihegyen vagy akármelyik európai reptéren érvényes jegy és iratok nélkül a tranzitba lépni. Letartóztatásakor hivatkozzon bátran Merkelre, és kérjen lakást, ezerötszáz eurós havi apanázst, meg ilyeneket, a liberális zsinórmérték, vagyis az egyenlő embereknek járó egyenlő bánásmód nevében. Nagy kaland lesz.

 7. Ki kell lépni, a bolondok hajója magától is eldöcög a szakadékba…Nélkülünk, az a röhej, hogy gázálarcban, védőszkafanderben, s gumikesztyükben fogadják a partraszálló soros hordákat, ők is félnek tölük, mivel szó szerint fertőzöek, s betegek, de ha mi a kertjeinkbe dobott eme mérgeskigyóktól irtózni merészelünk, akkor még mi vagyunk a rosszak. Magyarország nem akarja őket. Hiába erölteti a bal, akkor sem akarja. A bal, tankokkal, a nemzetközi EU-val kádár módra erőszakkal akarja idehozni őket, s önönmagukat is, a liberalizmusnak csúfolt aljasságot, nem hazaárulók mert Magyarország nem a hazájuk, azonban a magyarországi baloldal a magyarok ellensége…

  • Artur, igazi agyhalott fidesznyik vagy. 🙂

  • A göringi-göbbelsi-habonyi néphülyítés és gyűlöletkeltés mai változata az, hogy összemossa a menekültet a terroristával.

   • captain.morgan

    Valaki árulja már el, hogy minek kellenek a ballibeknek a menekültek! Hagyjuk ezt az eperhabos moralizálást szolidaritásról, meg egyebekről, amíg hazaiak is vannak, akik rászorulnának némi szolidaritásra. Ráadásul a muszlim migráns a legjobb esetben is csak olyan, mint az orosz rulett – ott sincs mindegyik töltényűrben lőszer, mégis bolond, aki ilyet játszik. Szóval mi célból szeretnének a ballibek migránsokat látni mindenfelé?

   • Errefelé egyetlen menekült sem lehet,CSAK MIGRÁNS.
    Tök véletlenül a szomszédos országban menekült. Itt már csupán migráns. Gazdaságilag sem engedheti meg magának egyetlen normális ország,hogy 60 millió seggfejet befogadjon.
    Te hazugmondó

   • Pontosan!
    Ezt tette Mürkül nyanya 2015- ben és azóta is, ha az idén kissebb mértékben is. Az unióval együtt.

    Mi történt? ráállottál az igazmondásra? A görény-göbbelszi gárdáddal együtt?

 8. Aha! Majd esetleg akkor lehet pihizni, ha így kezdődik a hír:
  – 25 bevándorlónak biztosított KÖZMUNKÁT az őcsényi képviselőtestület.
  Mivel a közmunka a falu által üzemeltetett helybéli sertéstelepen lenne a vállalták, hogy áttérnek a keresztény hitre, mert amint mondják, ők nem üdülni jöttek ide, hanem azért, hogy hasznos tagjai legyenek a Magyar közösségeknek!
  …és láss csodát:
  – A falusiak nagy megelégedéssel fogadták a hírt, amit este a helybéli italmérőben néhány paleszos pohár összekoccantásával meg is ünnepeltek. Az ital árát a bevándorlók állták, A nagyszerű Georg Soros által erre a célra nyitott számláról!

 9. Miért nem értik meg sokan, hogy igen, nem kérünk az illegális bevándorlókból, mert nem tudhatjuk kik azok, akik papírok, útlevél nélkül jönnek, de…. van a magyar határnál olyan zóna, ahol papírokkal, hivatalos kérelmet beadva jöhet Mo.-ra is menekült, nem a jobb megélhetési lehetőség miatt, csak azért, mert valóban háborús övezetből menekült, az életét menti. Akit elbírált a magyar hatóság és beengedte, megkapta a papírokat, az hihetően ilyen menekült, nem az illegálisan bejövő “ki tudja kicsoda” kategória. Ha őket is egy kalap alá vesszük a nem ellenőrzött, illegális bejövőkkel, akkor baj van a kommunikációval! Attól, hogy a szomszédom egy szemét állatkínzó, még nem következik, hogy minden szomszéd az…. Ha a bűnöző romák száma igen nagy Mo.-n, még nem jelenti azt, hogy nincs tisztességes roma ember. Előítéletből bírálni, kitaszítani valakit rossz dolog, még akkor is, ha nem a mi nemzetünk tagja, csak egy szerencsétlen, aki az életét menti.

 10. Egyetértek az előttem szólóval. Annyival egészíteném ki, hogy ameddig a mézes bödönben van méz (képletesen szólva) ami nekünk még jár az újragyarmatosítás(unk) miatt, azt ki kell onnan kaparni.
  Aztán a bolondok hajója, ússzon tovább nélkülünk a szakadék felé…Ámen.
  Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

 11. Na ne.
  Ezt a mértékű összemosást, szándékos félreértelmezést… katasztrófa, ha valaki beveszi.
  Mi a rák köze lenne a kapitalizmusnak ahhoz, hogy felnőtt emberek nem fogják fel, hogy mi történik körülöttük?

  Az őcsényi eset arról szólt, hogy a helyiek nem értették (és nem gondolták volna végig) azt, hogy _legális_menekültek_ aludtak volna egy éjszakát ott.
  Akik teljes joggal tartózkodnak itt, mert a magyar kormány adott nekik menekültstátuszt.
  Na most ezeket az embereket a törvények – amelyek a gaz vállalkozóra is vonatkoznak – szabadon elszállásolhatóvá teszik. Semmilyen családegyesítés nem következett volna, mert amúgy másnap továbbállnak 😀

  (Megjegyzem, sok ezer ember van az országban, akik évek óta menekültstátuszban vannak, és sokkal korábban érkeztek, mint a szír hullám.)

  Ha valaki ezt nem képes felfogni, és a fenti irományokhoz hasonló dolgoknak bedől, az valami komoly mentális problémával küzd.

  • captain.morgan

   Komoly mentális problémával küzdök. Viszolygok a rám és a családomra, közösségemre potenciális veszélyt jelentő élőlényektől, legyen az vírus, gyilkos galóca, krokodil… Azt hiszem, ez valami xenofób para. Pedig biztosan vannak barátságos Ebola vírusok, és Steve Irwin is bebizonyította, hogy lehet a tüskés rája a barátod.

  • Ez komoly?
   Szerintem meg csak kamu a dumád.

  • Nanemár, kit nyaraltatnak, kik és hol, egy éjszkára?
   És azután hova mentek volna? vissza a táborukba?

   “Ezt a mértékű összemosást, szándékos félreértelmezést…” hogy ezt nem fogod fel a jaj de világosan gondolkodó eszeddel? Hogy nem sajnálod a saját fölösleges összemosásaiddal, kioktatásaiddal, minösítéseiddel itt fújni a passzátszelet?

 12. Hornung Sandor

  A seggnyalási kényszer egetverő baromságokat tud kihozni még egy újságíróból is.

  • Ismertem egy Hornungot.
   Folyton a fikát zabálta az orrából. Csak nem,hogy ismét találkoztunk?

  • Igaz való, néha az újságírókból, de a kényszert szenvedö ellenkommentelökböl is,…
   Az “egetverő baromságokat” -hoz pedig a jajdeértödemokrata kommentelönek is ugyanannyi esélye van mint másnak. Látható, hogy használja,…

 13. Szeretnék egy kicsit eljátszani a gondolataimmal. Itt van ez a derék vállalkozó, aki a mások véleményére téve idegeneket akart (akar) bekvártélyozni.
  Képzeljük el, ha majd egy balliberális vezetésű kormány ezt még pénzzel is megtámogatja (ld. németországi példák, ahol még politikus (SPD) is kiadta saját villáját – évi 200 000 € értékben). Persze semmi nem zárja ki, hogy eme emberkénk valamelyik (neve elhallgatását kérő) liberális emberjogi szervezettől nem kapott-e mást is biztató szavakon kívül?
  Majd egy idő után ez egy zsarolási iparággá fejlődik – nem úgy viselkedtek, ahogy én szeretném, nos akkor három, négy családot telepítek be – persze az általunk befizetett pénzekből finanszírozva. Ja és ehhez majd simán asszisztál a Macron Manó által vizionált Egyesült Európa hadserege (nem az SS, de valami olyasmi) és majd szétcsap az esetleges lázadok közt. Tűzzük Őcsényt a zászlónkra és, ahogy Olszal írta engedjük a bolondok hajóját a jéghegynek úszni!!!

  • Miért nevezed “egy kicsit eljátszani a gondolataimmal.” ?
   Ez a felelösségteljes helyi, az állami vezetök gondolatmenete!
   A cselekedetek következményeit felmérni, annál is inkább, hogy a saját országnak is van ebben az ügyben résztapasztalata a szomszéd országoknak a közvetlen tapasztalata pedig nyilvánvaló!
   Hogy mit jelent a mindennapokban, hogy mindez mibe került nekik; hogy milyen céljai vannak az uniónak,…

 14. Kölcsön marabu?

  • Zsóka Takács

   Tolnából elszármazott lokálpatriótaként elmondanám,hogy az Őcsényieknek és” Kishazánknak” is van mit félteni.
   http://www.ocseny.hu/html/polgarmesteri_hivatal.htm

   Őcsény és vele Sárköz gazdag néphagyománya és mg-i repülőtere is van , európai viszonylatban befogadó közösség . A paksi Atomerőmű közelsége miatt is OKOSAN cselekedtek az Őcsényiek.

   Jól ki volt ez fundálva !! Kapj észbe magyar !!! Gondolhatnák: “Nicsak van gazdag néphagyomány, van a falunak saját repülőtere , 40km-re a paksi atomerőmű, Duna a közelben , Gemeni Erdőség.. ahol sok a vad.. ” munka ha ,nem lesz ott az erdő…stb.
   Körül nézünk, beépülünk, befogatatjuk először a gyermekeket , majd magunkat,hozzuk a pereputtyot, akik soha az életben nem fogják átvenni kulturánkat. Eltérő életszemléletünket ,vallásunkról már nem is szólva. ”

   KÉRETIK AZ ÜDÜLTETŐI TETTEK MÖGÉ IS NÉZNI AZ ELőZŐ Gondolataim FELSOROLÁSA KAPCSÁN.

   Őcsény kulturájával,hagyományőrzésével kapcsolatosan érdemes az Önkormányzat web lapját elolvasni a képekket megnézni melyek nem csak kirakat jellegűek.Bogár Pista bácsi-Isten nyugosztalja- sokat tett a néphagyomány fenttertása terén..

   MAGYARSÁGUNK MEGMARADÁSA ,ÉLETSZEMLÉLETÜNK ÓVÁSA , KULTÚRÁNK FÉLTÉSE ” MEGCSONKITOTT KIS-HAZÁNKBAN ” MINDEN MAGYAR HONFITÁRSAMNAK szivügye kellene ,hogy legyen.

   Ahogyan az Őcsényiek nem hagyták feldúlni életüket..az ÖSSZMAGYARNAK E, GONDOLKODÁS LENNE A KUTYA KÖTELESÉGE . HASONLÓAN KELLENE CSELEKEDNEI hazánkba betelepitendő IDEGEN NÁCIÓK FELŐL.

   Vegyük elő a történelmet : HÁGYSZOR PRÓBÁLJÁK MÉG MEG A NAGYHATALMAK TÖNKRE TENNI MAGYARORSZÁGOT ?

   NE HAGYJUK, MERT A GYERMEKEINK ,UNOKÁINK,DÉDUNOKÁINK JÖVŐJE A TÉT.

   Fentiket irta olyan személy ,kinek a tunéziai arabok megmutatták ” merre, hány lépés ,ki az úr a hazájukban ….” Mindezt azért mert, a nyakamban kereszt volt ,szőke és fehér ember voltam. Nem kivánom senkinek az ott töltött közel 3 hetet.

 15. Ugyan-ugyan. Nagyon fiatalok vagytok: a ’80-as években még KÖTELEZŐ VOLT BEJELENTŐT A FŐBÉRLŐVEL ÉS A HÁZMESTERREL ALÁÍRATNIA ANNAK, AKI AKÁR EGYETLEN ÉJSZAKÁT MÁS LAKÁSÁBAN TÖLTÖTT!

  Nem nézek utána, kb. 1971/1. BM. sz. rendelet, nézzetek utána nyugodtan. Kb. 1990-ben, vagy 91-ben szüntették meg.

  Akkor még magyarok voltunk: valaki ráírta a morcos hangú táblára a földszinten, hogy “Timeo danaos …”
  Aki nem érti, mi ebben a vagányság a kommunizmus idején, olvasson valamit a rómaiak görögökről alkotott – jogos – véleményéről.

  Ma mindössze ez van: A FIDESZ KÖZÖNSÉGES KOMMUNISTA BAGÁZS. A KDNP PEDIG SEMMI.

  • Romániában Ceauscescu alatt elvitték azt az erdélyi magyart aki egy olyan magyarnak adott szállást aki nem volt egyenesági rokona. A bolsevizmus alaptermészetéből fakad, hogy a seggtörlés mikéntjét és a kiadható vécépapir mennyiségét is szabályozták.

 16. Bársony Puha

  Ennyi marhát egy rakáson?!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük